Seaded ja juhi profiilid

Juhiprofiili importimine USB-mälupulgalt ja selle sinna eksportimine

Uuendatud 7/23/2018

Juhiprofiili salvestatud personaalsed sätted saab USB kaudu ka teistesse autodesse eksportida või sealt importida.

Juhiprofiili impordiks/ekspordiks USB-mälu abil järgige alltoodud etappe.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage SüsteemJuhi profiil.

P5–1617–AUX USB connectors

USB-pesa tunnelkonsoolis.

Sisestage USB-mälu tunnelkonsooli.

Valige Impordi profiil USB-st/Ekspordi profiil USB-sse.

Märkus

Profiilide importimisel ja eksportimisel tohib pordis olla ainult üks USB-mäluseade. Kui mäluseadmeid on rohkem kui üks, võib juhtuda, et profiil salvestatakse valele USB-mäluseadmele või auto ei leia profiili, mida importida.

Märkus

USB-seadmele saab eksportida hulga profiile, kuid korraga saab sealt importida ainult ühe. Profiili importimisel kirjutatakse kehtiv profiil üle. Üle kirjutatakse ka profiilinimi.

Külalise profiili ei saa eksportida ega importida.

Valige imporditav profiil või eksporditav(ad) profiil(id).

Uue profiili importimisel kirjutatakse valitud juhiprofiil üle.

Valige OK.

Kui eksportimine nurjub, võib põhjus olla järgmine.

  • USB-mälu on täis.
  • USB-mälu on halvasti sisestatud võib see eemaldati eksportimise käigus.

Kui importimine nurjub, võib põhjus olla järgmine.

  • USB-mälu on halvasti sisestatud võib see eemaldati impordi käigus.
  • USB-mällu pole juhiprofiili salvestatud.
  • USB-mälus olev juhiprofiili fail on rikutud.

Kas sellest oli abi?