Seaded ja juhi profiilid

Seadistuskuva kategooriad

Uuendatud 7/23/2018

Seadistuskuval on mitu põhi- ja alamkategooriat, kuhu on kogutud auto paljude funktsioonide seadistused ja teave.

Seadistuskuval on seitse põhikategooriat: My Car, Heli, Navigatsioon, Meedium, Side, Kliima ja Süsteem.

Iga kategooria sisaldab omakorda mitut alamkategooriat ja seadistussuvandit. Allpool esitatud tabelid on näidatud alamkategooriate esimene tase. Funktsiooni või ala seadistussuvandeid kirjeldatakse täpsemalt seonduvas jaotises kasutusjuhendis. Kui seonduvas jaotises süsteemiseadeid ei kirjeldata, vt jaotist "Süsteemiseadete muutmine seadistuskuval".

Mõned seaded on isiklikud, mis tähendab, et need saab salvestada valiku Juhi profiil alla. Muud seaded on üldised ja need pole juhiprofiiliga seotud. Tabelites allpool on antud ülevaade isiklikest, üldistest ja kombinatsioonseadetest.

My Car

Alamkategooriad

Sätted

Kuvad

Personaalne

IntelliSafe

Kombineeritud

Parkimisabi

Üldine

Sõidurežiim/Individuaalne sõidurežiim*

Kombineeritud

Tuled

Kombineeritud

Peeglid

Personaalne

Lukustamine

Kombineeritud

Elektriline seisupidur

Kombineeritud

Istmed

Kombineeritud

Klaasipuhasti

Kombineeritud

Vedrustus

Üldine

Heli

Alamkategooriad

Sätted

Helielamus *

Personaalne

Tämber

Personaalne

Balanss

Personaalne

Süsteemi helitugevused

Kombineeritud

Navigeerimine

Alamkategooriad

Sätted

Kaart

Personaalne

Marsruut

Personaalne

Liiklus

Personaalne

Juhised

Personaalne

Süsteem

Personaalne

Meedia

Alamkategooriad

Sätted

AM/FM-raadio

Personaalne

DAB

Personaalne

Gracenote®

Personaalne

Video

Personaalne

Side

Alamkategooriad

Sätted

Telefon

Tekstiteated

Bluetooth

Wi-Fi

Üldine

Auto Wi-Fi pääsupunkt

Üldine

Auto modemi Internet

Üldine

Volvo On Call

Volvo hooldusvõrgud

Üldine

Kliimaseade

Põhikategoorial Kliima alamkategooriaid pole.

Süsteem

Alamkategooriad

Sätted

Juhi profiil

Personaalne

Kellaaeg ja Kuupäev

Keel

Personaalne

Klahvide paigutus

Üldine

Hääljuhtimine

Personaalne

Ühikud

Personaalne

Mäluseade

Tarkvarauuendused

Globaalne lähtestamine

Teenused


Kas sellest oli abi?