Sümbolid ja teated

Juhi ekraanil olevad hoiatussümbolid

Uuendatud 7/23/2018

Hoiatussümbolid hoiatavad sõiduki juhti mõne tähtsa funktsiooni aktiveerimisest või tõsiseloomulisest veast või rikkest.

Hoiatus

Kui pidurivedeliku tase pidurivedeliku mahutis on alla MIN, ärge sõitke edasi ilma pidurivedelikku lisamata.

Pidurivedeliku kadumist tuleb uurida teeninduses. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Hoiatus

Kui sümbolid BRAKE ja ABS süttivad korraga, on oht, et tagumine ots hakkab tugeval pidurdamisel libisema.

Tähis

Spetsifikatsioon

P5-1507 Symbol General red

Hoiatus

Punane hoiatussümbol süttib, kui on avastatud ohutust ja/või auto juhitavust vähendav rike. Samal ajal kuvatakse juhi ekraanil selgitav tekst. Hoiatussümbol põleb ka koos muude sümbolitega.

P5-1507 Symbol Seatbelt

Turvavöö kinnituse kontroll

See sümbol vilgub juhul, kui ühel esiistmetest ei ole turvavööd kinnitatud või kui keegi tagaistmel on oma turvavöö avanud.

P5-1507 Symbol SRS indicator

Turvapadjad

Kui sümbol jääb põlema või süttib sõidu ajal, on tegemist auto ohutussüsteemi rikkega. Lugege juhiekraanile ilmuvat teadet. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

P5-1507 Symbol Brake red

Viga pidurisüsteemis

Kui tuli süttib, võib pidurivedeliku tase olla liiga madal. Pidurivedeliku taseme kontrollimiseks ja probleemi lahendamiseks külastage lähimat volitatud töökoda.

P5-1507 Symbol Park brake

Seisupidur on rakendatud

See sümbol põleb pidevalt, kui seisupidur on rakendatud.

Vilkuv sümbol tähendab, et tekkinud on rike. Lugege juhiekraanile ilmuvat teadet.

P5-1507 Symbol Oil

Madal õlirõhk

Kui see sümbol süttib sõidu ajal, siis on mootori õlirõhk liiga madal. Seisake mootor viivitamatult ja kontrollige mootori õlitaset, vajadusel valage õli juurde. Kui sümbol põleb, kuid õlitase on normaalne, võtke ühendust autoteenindusega. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

P5-1507 Symbol Battery

Generaator ei lae

See sümbol süttib sõidu ajal, kui elektrisüsteemis on tekkinud rike. Pöördu autoteenindusse. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Uste, kapotikaane, tagaluugi ja kütusepaagi korgi meeldetuletus

Kui kapotikaas, tagaluuk, kütusepaagi kork või uks ei ole korralikult suletud, kuvatakse juhi ekraanil teave või hoiatussümbol ja graafika.


Kas sellest oli abi?