Sümbolid ja teated

Juhiekraanil ja keskekraanil olevate teadete haldamine

Uuendatud 7/23/2018

Juhi- ja keskekraanil olevate teadete haldamine toimub rooli parempoolse klahvistiku ja keskekraani kuvadega.

Juhi ekraan

P5-1546–I+C–Message in driver display and right steering wheel switch 8

Juhiekraanil

8-tollise juhiekraaniga.

olev teade ja rooli parempoolne klahvistik.

P5-1507–I+C–Message in driver display and right steering wheel switch

Juhiekraanil

12-tollise juhiekraaniga.

olev teade ja rooli parempoolne klahvistik.

Vasakule/paremale
Kinnitus

Juhiekraani mõnel teatel võib olla kinnitus- või nõustumisnupp.

Uue teate haldamine

Nupuga sõnumite puhul toimige järgmiselt.

Erinevate kasutatavate valikute vahel liikumiseks vajutage vasak- või paremnuppu (1).

Valiku tegemiseks vajutage kinnitusnuppu (2).

Sõnum kaob juhiekraanilt.

Nuputa sõnumite puhul toimige järgmiselt.

Teate sulgemiseks vajutage kinnitusnuppu (2) või laske sel mõne aja möödudes automaatselt ise sulguda.

Sõnum kaob juhiekraanilt.

Sõnumi salvestamisel paigutatakse see rakendusse Auto olek , mille saab avada keskekraani rakenduste kuval. Sellega koos kuvatakse keskekraanil sõnum Auto oleku rakendusse salvest. autoteade.

Keskekraan

P5-1507–I+C–Message in center display

Sõnum keskekraanil.

Mõned keskekraanil kuvatavad sõnumid on varustatud nupuga (hüpiksõnumi puhul mitu nuppu), nt sõnumiga seonduva funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.

Uue teate haldamine

Nupuga sõnumite puhul toimige järgmiselt.

Toimingu sooritamiseks vajutage nuppu või laske sõnumil aja möödudes automaatselt sulguda.

Sõnum kaob olekuribalt.

Nuputa sõnumite puhul toimige järgmiselt.

Teate sulgemiseks vajutage seda või laske sel mõne aja möödudes automaatselt ise sulguda.

Sõnum kaob olekuribalt.

Kui sõnum tuleb salvestada, paigutatakse see keskekraani ülavaatesse.


Kas sellest oli abi?