Tagaiste

Teise istmerea istmete pikisuunas reguleerimine*

Uuendatud 7/23/2018

Seitsme istmega* autos saab teise istmerea istmeid seada eraldi ette- või tahapoole, et teises ja kolmandas reas istujate jalgadel oleks rohkem ruumi. Viie istmega autos ei saa tagaistmeid ette-tahasuunas reguleerida.

P5-1507-2nd seat row (7 seat car)-Length adjuster handle

Tõmmake istme all asuvat käepidet.

Libistage iste ette- või tahapoole soovitud asendisse.

Vabastage käepide ning liigutage istet kuni lukusti riivistub,

Kontrollige, kas iste on pärast asendi muutmist lukustunud.

Hoiatus

Enne sõidu alustamist reguleerige istet ja fikseerige see. Olge istme reguleerimisel ettevaatlik. Hooletu või ettevaatamatu reguleerimine võib põhjustada inimvigastusi.


Kas sellest oli abi?