Tagaiste

Teise istmerea seljatoe kalde reguleerimine

Uuendatud 7/23/2018

Seljatoe kallet saab teise istmerea iga istme jaoks eraldi reguleerida.

Keskmine iste

P5-1507-2nd seat row-Centre seat adjusted individually with strap

Tõmmake keskmise istme paremal pool olevat rihma.

Seljatoe kalde seadmiseks ette-/tahapoole suurendage/vähendage koormust seljatoele.

Seljatoe lukustamiseks vabastage rihm ning liigutage seljatuge kuni lukusti riivistub.

Kontrollige, kas iste on pärast asendi muutmist lukustunud.

Äärmised istmed

P5-1507-2nd seat row-Outer seats adjust individually with handle

Tõmmake istme küljel olevat käepidet ülespoole.

Seljatoe kalde seadmiseks ette-/tahapoole suurendage/vähendage koormust seljatoele.

Seljatoe lukustamiseks vabastage käepide ning liigutage seljatuge kuni lukusti riivistub.

Kontrollige, kas iste on pärast asendi muutmist lukustunud.

Hoiatus

Enne sõidu alustamist reguleerige istet ja fikseerige see. Olge istme reguleerimisel ettevaatlik. Hooletu või ettevaatamatu reguleerimine võib põhjustada inimvigastusi.


Kas sellest oli abi?