Tagaiste

Teise istmerea seljatugede allalaskmine

Uuendatud 7/23/2018

Teises istmereas on kolm istet. Seljatugesid saab eraldi ettepoole langetada.

Hoiatus

Enne sõidu alustamist reguleerige istet ja fikseerige see. Olge istme reguleerimisel ettevaatlik. Hooletu või ettevaatamatu reguleerimine võib põhjustada inimvigastusi.

Oluline

Istme seljatoe allalaskmisel peab tagaiste olema tühi. Ka turvavööd ei tohi olla ühendatud. Vastasel korral võivad tagaistmepolstrid viga saada.

Oluline

Keskmisel istmel olev integreeritud turvaiste* peab enne istme allalaskmist olema alla lastud.

Keskmise istme käetugi* tuleb enne istme allalaskmist üles tõsta.

Kui autol on privaatlukustus*, tuleb tagaluuk enne istme langetamist sulgeda.

Märkus

Tagaistmete seljatugede täielikuks kokkuliigendamiseks võib osutuda vajalikuks esiistmete ettelükkamine ja/või seljatugede püstisuunamine.

Võib-olla on vaja ka tagaistmed tahapoole paigutada.

Keskmine iste

P5-1507-2nd seat row- Folding center seat with strap

Seljatoe allalaskmiseks tehke järgmist.

Langetage peatugi käsitsi.

Tõmmake keskmise istme paremal pool olevat rihma.

Langetage seljatuge ettepoole, kuni see paika lukustub. Istmepadi liigub alla/ette, kui seljatugi alla lastakse, et tekiks ühetasane pind.

Seljatoe ülestõstmine püstisesse asendisse.

Tõmmake rihma.

Tõstke seljatuge ning vabastage rihm. Liigutage seljatuge kuni lukusti riivistub.

Vajadusel tõstke peatuge.

Äärmised istmed

P5-1507-2nd seat row-Folding outer seat

Seljatoe allalaskmiseks tehke järgmist.

Tõmmake istme kõrval olev käepide üles ja hoidke seda seljatoe langetamise ajal ülemises asendis.

Veenduge, et seljatugi koos peatoega ei puutuks langetatud asendis kokku eesmise istmega. Langetage seljatuge ettepoole, kuni see paika lukustub.

Istmepadi liigub alla/ette, kui seljatugi alla lastakse, et tekiks ühetasane pind. Peatugi liigub automaatselt alla, kui tagaiste alla lastakse.

Hoiatus

Veenduge pärast seljatoe langetamist, et see on korralikult paika lukustunud.

Seljatoe ülestõstmine püstisesse asendisse.

Tõmmake istme kõrval olev käepide üles ja hoidke seda seljatoe tõstmise ajal ülemises asendis.

Veenduge, et seljatugi koos peatoega ei puutuks tõstmisel eesoleva istmega kokku. Tõstke seljatuge ning vabastage käepide.

Liigutage seljatuge kuni lukusti riivistub.

Peatoe saab käsitsi üles tõsta.

Hoiatus

Veenduge, et tagaistme seljatugi ja peatugi on pärast ülespööramist õigesti fikseerunud.

Hoiatus

Teise istmerea aknaaluste istmete peatoed tuleb alati tõsta, kui kolmas istmerida* on kasutusel.


Kas sellest oli abi?