Süsteemiinfo

Kaardiandmete uuendamine Interneti-ühendusega autos

Uuendatud 7/23/2018

Kui auto on Internetti ühendatud, saate kaardiandmeid uuendada.

P5-1507-Nav-MapCare Princip OTA

Kauguuendamise põhimõte.

Peate autos Interneti-ühenduse looma.

P5-1617-Icon-App screen-OTA

Puudutage rakenduse vaates Kauguuenduse teenus.

Rakendus käivitatakse ja Kaardid kuvab valitud kodupiirkonna jaoks olemas olevate kaardiuuenduste arvu. Arv jääb nähtavaks seni, kui sooritate uue uuendusteotsingu või kui uuendused installitakse.

Vajutage Kaardid.

P5-1617-Navi-OTA Map update

Vajuta Paigalda ja seejärel Kinnita.

Algab valitud kaardi/kaardiuuenduse installimine.

Lisateavet vaadake ettevõtte Volvo Cars tugilehelt või küsige (support.volvocars.com) Volvo edasimüüjalt.

Kaardiandmete automaatne uuendamine

Automaatse uuendamise saate valida ainult siis, kui aktiveeritud on funktsioon Luba uuenduste kontroll taustal, vt jaotist "Süsteemiuuendused".

Kaardiandmete automaatse uuendamise saate valida vaid kodupiirkonna jaoks. Kui kodupiirkond on valimata, vajutage piirkonna suurendamiseks allanoolt.

Kuvatakse detailne kaart.

Vajutage Määra kodualaks.

Märkige Autom värsk: ruut.

Kui autos on loodud Interneti-ühendus ja kaardiuuendus on saadaval, laaditakse see automaatselt autosse.


Kas sellest oli abi?