Turvavöö

Turvavöö eelpinguti

Uuendatud 7/23/2018

Autosse on paigaldatud pürotehnilised ja elektrilised turvavööde eelpingutid, mis pingutavad turvavöid kriitilistes olukordades ja kokkupõrgete korral.

Turvavöö eelpinguti avarii korral

Kõik turvavööd on varustatud pürotehnilise eelpingutiga.

Pürotehnilised turvavöö eelpingutid tõmbavad avarii korral turvavöö piisava jõuga pingule, et reisijat paigal hoida.

Turvavöö eelpingutid kriitilistes olukordades

Juhi- ja kaassõitja turvavööd on varustatud elektriliste eelpingutitega.

Turvavöö eelpingutid toimivad koos ja need saab aktiveerida koos juhi tugisüsteemidega City Safety ja Rear Collision Warning. Kriitilises olukorras, nagu avariipidurdamine, järsud põikemanöövrid, teelt väljasõidud (nt kraavi sõitmisel, maapinnalt lahtikerkimisel või teeäärsete objektide tabamisel), külglibisemine, avariioht, tõmmatakse turvavööd elektrimootoriga pingule.

Elektrilised eelpingutid reguleerivad reisija paremasse asendisse, vähendades nii ohtu tabada salongi elemente ja parandab teiste turvasüsteemide üldist efektiivsust, näiteks turvapatjade efektiivsust.

Oluline

Kui kaasreisija turvapadi on välja lülitatud, lülitub välja ka kaasreisija turvavöö elektriline pinguti.

Elektrilise eelpinguti lähtestamine

Kui kriitiline olukord on möödas, lähtestuvad turvavööd ja elektrilised eelpingutid automaatselt.

Kui turvavöö jääb pingule, toimige järgmiselt.

Peatuge ohutus kohas.

Vabastage turvavöö ja kinnitage see uuesti.

Turvavöö ja elektriline eelpinguti lähtestatakse.

Hoiatus

Ärge mitte kunagi muutke ega remontige turvavöid ise. Volvo soovitab ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega.

Kui turvavööl on olnud suur koormus, näiteks seoses kokkupõrkega, tuleb kogu turvavöö vahetada. Turvavöö kaitsvad omadused võivad olla osaliselt kadunud, isegi kui turvavöö ei näi olevat vigastatud. Turvavöö tuleb vahetada ka sel juhul, kui sellel on kulumismärke või vigastusi. Uuel turvavööl peab olema tüübikinnitus ning see peab olema ette nähtud paigaldamiseks samasse kohta kui vahetatav turvavöö.


Kas sellest oli abi?