Turvavöö

Ukse ja turvavööga seotud meeldetuletus

Uuendatud 7/23/2018

Süsteem annab ilma turvavööga isikutele märku kinnitada turvavöö ning edastab hoiatuse avatud ukse, kapotikaane, tagaluugi või kütusepaagi korgi korral.

Juhi ekraani graafika

P5-1507–Safety–Driver display belt and door reminder

Juhi ekraanil kuvatakse erinevaid veateateid. Uksel ja tagaluugil oleva hoiatuse värv sõltub sõiduki kiirusest.

Juhi ekraani graafika näitab, millistel auto istmetel istuvad kinnitatud või kinnitamata turvavööga isikud.

Samal joonisel näidatakse, kui kapott, tagaluuk, bensiinipaagi luuk või mõni uks on lahti.

Graafika kustub automaatselt umbes 30 sekundi pärast alates sõidu alustamisest või rooli parempoolse klahvistiku nupu O vajutamisel.

Turvavöö kinnituse kontroll

P5-1507–Safety–Overhead console belt reminder

Laekonsoolil kuvatav visuaalne meeldetuletus.

Visuaalne meeldetuletus kuvatakse laekonsoolil ja ohutähisena juhi ekraanil.

Heliline teavitus sõltub kiirusest, sõiduajast ning vahemaast.

Juhile kuvatakse, kas juhi ja sõitjate turvavööd on kinnitatud või mitte.

Laste turvatoole turvavöökontrollisüsteem ei kata.

Esiiste

Visuaalne ja helimeeldetuletus tuletavad juhile ja juhi kõrvalistujale meelde turvavöö kasutamise vajadusest, kui ühel neist on turvavöö kinnitamata.

Tagaiste

Tagaistme turvavöö meeldetuletajal on kaks alamfunktsiooni:

  • Annab infot selle kohta, milliseid tagaistme turvavöösid kasutatakse. Juhi ekraani graafika näitab, kui turvavööd on kinni.
  • Annab visuaalse ja helimeeldetuletusega märku, kui tagaistme turvavöö on kinnitamata. Meeldetuletus kustub, kui turvavöö kinnitatakse või kui vajutate rooli parempoolse klahvistiku nuppu O.

Uste, kapotikaane, tagaluugi ja kütusepaagi korgi meeldetuletus

Kui kapotikaas, tagaluuk, kütusepaagi kork või uks ei ole korralikult suletud, näitab juhi ekraani graafika, milline neist on avatud. Peatage auto ohutus kohas nii kiiresti kui võimalik ja sulgege lahtiolev objekt.

P5-1507 Symbol General yellow

See juhi ekraani infosümbol süttib siis, kui sõidukiirus on umbes alla 10 km/h (6 mph).

P5-1507 Symbol General red

See juhi ekraani ohusümbol süttib siis, kui sõidukiirus on umbes üle 10 km/h (6 mph).


Kas sellest oli abi?