Volvo On Call

Rakenduse Volvo On Call kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Süsteemi Volvo On Call aktiveerimiseks vajutage laes olevat nuppu SOS või ON CALL või kasutage keskekraani seadistusi. Keskekraanilt on võimalik valida ka täiendavaid sätteid.

Kui auto ohutussüsteem rakendub, näiteks õnnetuse korral, mille käigus rakenduvad turvapadjad ja turvavööde eelpingutid, siis käivitatakseVolvo on Call automaatselt. Auto ja Volvo on Call teeninduskeskuse vahel luuakse kontakt, seejärel saadetakse auto asukohta sobivat abi.

Kui teenus on aktiivne, kuvatakse see keskekraanil.

P5-1507-Volvo On call button

Lae ja keskekraani nuppude ülevaade

SOS nupp - hädaabikorras kasutamiseks

Manuaalse alarmi aktiveerimiseks hoidke katusel olevat SOS nuppu 2 sekundit all.

ON CALL nupp – autoprobleemide korral kasutamiseks

Teenuse aktiveerimiseks ning Volvo on Call keskusega ühenduse loomiseks hoidke katusel olevat ON CALL nuppu 2 sekundit all.

ON CALL nupu alternatiivid

Puudutage keskekraani telefonivaates valikut On call. Vajutage avanenud hüpikaknas nuppu Helista.

Märkus

Nuppu SOS tohib kasutada vaid õnnetuse, haigushoo või välisohu korral auto ja kaassõitjate vastu. Funktsioon SOS on mõeldud kasutamiseks hädaolukorras.

Nuppu ON CALL võib kasutada ka kõikide muude teenuste puhul, kaasa arvatud maanteeabi.

Turbe- või mugavusteenuse peatamine

Käivitatud teenuse saab tühistada 8 sekundi jooksul, kui vajutate keskekraanil Lõpeta kõne nuppu.

Sätted

Süsteemis kasutatavad suvandid ja seadistused valitakse keskekraanil.

Puudutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideVolvo On Call.

- Valige Aktiveeri , et aktiveerida teenus Volvo On Call ja selle tellimus. Enda tellimuse uuendamise ja süsteemi taasaktiveerimise jaoks võtke ühendust enda Volvo esindajaga.

– Valige Nupulukk ja määrake, millal SOS ja ON CALL nupud aktiveeritakse. Funktsioon tähendab, et nupud aktiveeritakse vaid siis, kui auto elektrisüsteem on süüteasendis I või II või siis, kui mootor töötab.


Kas sellest oli abi?