Näidikud ja instrumendid juhiekraanil

Kütusemõõdik

Uuendatud 1/31/2020

Kütusemõõdik

Juhiekraanil olev kütusemõõdik näitab paagis oleva kütuse taset.

P5-1717-All-Fuel gauge in 12 inch DIM

Kütusemõõdik 12-tollisel juhiekraanil:

Kütusemõõdiku beež ala näitab paagis oleva kütuse kogust.

Kui kütuse tase on madal ja peagi on aeg kütust lisada, süttib kütusepumba sümbol ja muutub merevaikkollaseks. Pardaarvuti näitab lisaks vahemaad, mille saab läbida enne paagi tühjenemist.

P5-1717-All-Fuel gauge in 8 inch DIM

Kütusemõõdik 8-tollisel juhiekraanil:

Kütusemõõdiku ribad näitavad paagis oleva kütuse kogust.

Kui kütuse tase on madal ja peagi on aeg kütust lisada, süttib kütusepumba sümbol ja muutub merevaikkollaseks. Pardaarvuti näitab lisaks vahemaad, mille saab läbida enne paagi tühjenemist. Kui kütusetase on kriitiliselt madal, jääb alles ainult kollane riba. Lisage kütust niipea kui võimalik.


Kas sellest oli abi?