Näidikud ja instrumendid juhiekraanil

Välistemperatuurimõõdik

Uuendatud 1/31/2020

Välistemperatuurimõõdik

Välistemperatuuri kuvatakse juhi ekraanil.

Andur tuvastab välistemperatuuri.

P5 - Temperature gauge DIM 8 and 12

Välistemperatuurimõõdiku asukoht 12-tollisel* ning 8-tollisel juhiekraanil.

Kui auto on seisnud, võib temperatuurinäit olla tegelikust kõrgem.

P5-1817-V60-Snowflake symbol in HUD display

Kui välistemperatuur on vahemikus –5 °C kuni +2 °C (23 °F kuni 36 °F), süttib libeduse eest hoiatav lumehelbe sümbol.

Sümbol süttib ka esiklaasinäidikul*, kui auto on sellega varustatud.

Muutke temperatuurimõõdiku jms ühikut süsteemi sätete kaudu keskekraani ülavaates.


Kas sellest oli abi?