Telefon

Telefonisätted

Uuendatud 1/31/2020

Telefonisätted

Kui telefon on autoga ühendatud, saab teha järgmisi seadistusi.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideTelefon ja valige seadistused.

  • Helina toonid – helina valimine. Võimalik on kasutada telefoni või auto helinat. Mõni telefon ei ühildu funktsiooniga täielikult ja nende helinate kasutamine autos ei pruugi seetõttu olla võimalik.

    Ühilduvusteavet leiate aadressilt support.volvocars.com.

  • Sortimisjärjekord – kontaktide loendi sortimisjärjestuse valimine.

Kõneteavitused esiklaasinäidikul*

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarKuvadSõiduabi näidiku valikud.

Valige Kuva telefon.


Kas sellest oli abi?