Pikivahe hoiatus

Juhiabisüsteemi hoiatus kokkupõrkeohu korral

Uuendatud 1/31/2020

Juhiabisüsteemi hoiatus kokkupõrkeohu korral

Juhiabisüsteemid Pilot Assist ja kohanduv püsikiirushoidja Adaptive Cruise Control (ACC)*Adaptive Cruise Control võivad juhti hoiatada, kui eessõitjaga on pikivahe liiga lühike.

P5-1546-CitySafety Princip m Koll-varning

Kokkupõrkehoiatuse hoiatustuli esiklaasil.

Audiovisuaalne hoiatussignaal kokkupõrkeohu korral
Vahemaa mõõtmine kaamera ja radariüksusega

Juhiabi kasutab umbes 40% jalgpiduri võimsusest. Kui autot peaks pidurdama järsemalt, kui juhiabi seda võimaldab, ent juht ei tee seda, lülituvad sisse märgutuli ja helisignaal. See annab juhile teada, et vaja on kiiresti tegutseda.

Hoiatus

Juhiabisüsteemid hoiatavad juhti vaid anduri poolt tuvastatud sõidukite eest – seega ei pruugita hoiatust anda või antakse see teatud viivitusega. Ärge oodake hoiatust, vaid pidurdage alati vastavalt vajadusele.

P5-1507 HUD collision warning

Kokkupõrkehoiatuse sümbol esiklaasil.

Kui auto varustusse kuulub esiklaasinäidik*, siis ilmub tuuleklaasile hoiatav vilkuv sümbol.

Märkus

Tugev päikesevalgus, äärmuslikud valguskontrastid, päikeseprillide kasutamine või kõrvale vaatamine võivad raskendada visuaalse hoiatussignaali nägemist tuuleklaasil.


Kas sellest oli abi?