Pidurid

Automaatne pidurdamine, kui auto seisab paigal

Uuendatud 1/31/2020

Automaatne pidurdamine, kui auto seisab paigal

Automaatne pidurdamine, kui auto seisab paigal (Auto Hold), tähendab, et kui auto näiteks valgusfoori taga või ristmikul seisab, võib juht piduripedaali vabastada ja pidurdamine jätkub endiselt.

Kui auto on peatunud, aktiveeritakse pidurid automaatselt. Funktsioon võib auto paigalhoidmiseks kasutada kas jalgpidurit või seisupidurit. Funktsioon toimib kõigi kallete puhul. Ära sõites lahutuvad pidurid automaatselt, kui juht kannab turvavööd.

Märkus

Kui pidurdate kallakul seisatamiseks, tuleb piduripedaali enne vabastamist pisut tugevamini vajutada, see aitab vältida auto veeremist.

Seisupidur aktiveeritakse, kui

  • auto lülitatakse välja
  • juhiuks avatakse
  • juhi turvavöö avatakse
  • auto on olnud liikumatu pikemat aega (5–10 minutit)

Juhi ekraanil olevad sümbolid

Tähis

Spetsifikatsioon

P5-1507 Symbol Auto hold

Sümbol süttib, kui auto paigalhoidmiseks kasutatakse piduripedaali.

P5-1507 Symbol Park brake

Sümbol süttib, kui auto paigalhoidmiseks kasutatakse seisupidurit.


Kas sellest oli abi?