Esiiste

Elektriline esiiste*

Uuendatud 1/21/2020

Elektriline esiiste*

Mugavuse suurendamiseks on auto esiistmetel mitu seadistusvalikut. Elektrilisi istmeid on võimalik liigutada ette/taha ja üles/alla. Istmepadja esiserva on võimalik üles tõsta / alla lasta ja reguleerida selle pikkust* ning seljatoe kallet on võimalik muuta. Nimmetuge* on võimalik seadistada üles/allapoole ning ettepoole/tahapoole.Kehtib neljasuunalise nimmetoe* korral. Kahesuunalist nimmetuge* reguleeritakse ette/taha.

Istet saab seadistada mootori töötamise ajal ja mõnda aega pärast ukse lukust avamist, kui mootor ei tööta. Istet saab teatud aja jooksul seadistada ka pärast mootori seiskamist.

Oluline

Elektrilistel istmetel on ülekoormuse kaitse, mis käivitub, kui mõni ese blokeerib mõnda istet. Kui see juhtub, eemaldage objekt ja seejärel liigutage uuesti istet.


Kas sellest oli abi?