Esiiste

Esiistme küljetugede* reguleerimine

Uuendatud 1/21/2020

Esiistme küljetugede* reguleerimine

Muutke esiiste mugavamaks, reguleerides seljatoe külgesid.

P5-1817-Multifunction fron seat - sidebolster

Istme küljel asuv multifunktsionaalne juhtnupp.

Istmete seljatugesid on võimalik muuta täiendava külgtoe saamiseks. Sätteid saab muuta istmel oleva multifunktsionaalse juhtnupuga ja keskekraanil. Keskekraanil kuvatavad sätted.

Külgtoe seadistamiseks:

Multifunktsionaalset nuppu saab aktiveerida seda üles/alla keerates . Istme seadistus kuvatakse keskekraanil.

Valige istmesätete menüüs Külgpolstrid.

  • Küljetoe suurendamiseks vajutage neljasuunalise nupu esiosa .
  • Küljetoe vähendamiseks vajutage neljasuunalise nupu tagaosa.

Kas sellest oli abi?