Esiiste

Esiistme massaažisätete* määramine

Uuendatud 1/21/2020

Esiistme massaažisätete* määramine

Sätteid saab muuta istmel oleva multifunktsionaalse juhtnupuga ja keskekraanil. Keskekraanil kuvatavad sätted.

Esiistme massaažisätete määramine

Esiistme seljatoes on massaažiseade. Massaaž toimub õhkpatjade abil, millele saab määrata eri sätteid.

Massaažifunktsiooni saab aktiveerida ainult siis, kui auto mootor töötab.

P5-1507-Multifunction front seat-functions

Multifunktsionaalset nuppu saab aktiveerida nuppu üles/alla keerates. Istme seadistus kuvatakse keskekraanil.

Valige istmesätete menüüs Massaaž.

Eri massaažifunktsioonide vahel valimiseks kasutage keskekraani või liigutage multifunktsionaalse juhtseadise ülemise / alumise nupu abil kursorit üles/alla. Muutke valitud funktsiooni seadistust otse keskekraanil noolte abil või kasutage multifunktsionaalse juhtseadise eesmist / tagumist nuppu.


Kas sellest oli abi?