Esiiste

Esiistme nimmetoe* reguleerimine

Uuendatud 1/21/2020

Esiistme nimmetoe* reguleerimine

Nimmetuge reguleeritakse nupuga istmepadja küljel.

P5-1507-Multifunction front seat

Multifunktsionaalne nupp neljasuunalise nimmetoega* autodes.

P5-1817-Multifunktion front seat - 2 way lumbar

Nupp kahesuunalise nimmetoega* autodes.

Nimmetuge reguleeritakse, kasutades multifunktsionaalset nuppu neljasuunalise nimmetoega* autodes või ümmargust nuppu kahesuunalise nimmetoega* autodes. Nupp asub istme küljel. Valitud varustusetasemest olenevalt saab nimmetuge reguleerida ette/taha ja üles/alla (neljasuunaline nimmetugi) või ette/taha (kahesuunaline nimmetugi).

Nimmetoe reguleerimine autos neljasuunalise nimmetoega

P5-1507-Multifunction front seat-functions

Multifunktsionaalset nuppu saab aktiveerida nuppu üles/alla keerates. Istme seadistus kuvatakse keskekraanil.

Valige istmesätete menüüs Nimmetugi.

  • Nimmetoe üles/alla liigutamiseks vajutage nuppu üles/alla .
  • Nimmetoe suurendamiseks vajutage nupu esiosa .
  • Nimmetoe vähendamiseks vajutage nupu tagaosa .

Nimmetoe reguleerimine autos kahesuunalise nimmetoega

P5-1817-Multifunction front seat-functions - 2 way lumbar

Nimmetoe suurendamiseks vajutage ümmarguse nupu esiosa .

Nimmetoe vähendamiseks vajutage ümmarguse nupu tagaosa .


Kas sellest oli abi?