Blind Spot Information

Funktsiooni BLIS sisse- või väljalülitamine

Uuendatud 1/21/2020

Funktsiooni BLIS sisse- või väljalülitamine

Funktsiooni BLISBlind Spot Information saab sisse või välja lülitada.

P5-1917-Blind Spot Information center display button

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – funktsioon on välja lülitatud.

Kui BLIS on mootori käivitamisel aktiveeritud, siis kinnitatakse selle käivitamist uksepeegli suunatulede ühekordse vilkumisega.

Juhul kui BLIS oli mootori väljalülitamisel deaktiveeritud, siis on see deaktiveeritud ka mootori järgmise sisselülitamise ajal ning siis suunatuled enam põlema ei hakka.


Kas sellest oli abi?