Tutvuge oma juhendiga

XC90
2020 Early

Kohanduv kiirusehoidik

16 Tulemused

Kohanduv kiirusehoidik*

Kohanduv kiirushoidik (ACC* ) aitab hoida juhil eesoleva sõidukiga ühtlast kiirust ja eelvalitud ajaintervalli.

Kohanduva püsikiirusehoidja valimine ja aktiveerimine*

Juhul kui soovite kiirust ja pikivahet kontrollida, tuleb kohanduv püsikiirusehoidja (ACC* ) esmalt valida ning seejärel aktiveerida.

Kohanduva püsikiirusehoidja inaktiveerimine*

Kohanduvat püsikiirusehoidjat (ACC* ) saab inaktiveerida ja välja lülitada.

Vahetamine püsikiirusehoidja ja kohanduva püsikiirusehoidja* vahel keskekraanil

Kui juhiekraanil on valitud tavaline kiirusehoidja (CC* ) keskekraani funktsioonide vaatel.

Kohanduva püsikiirusehoidja juhtnupud ja kuvarežiim*

Kohanduva püsikiirusehoidja (ACC* ) vasakpoolsete roolinuppudega kasutamise ja funktsiooni ekraanil kuvamise ülevaade.

Kohanduva püsikiirusehoidja sümbolid ja teated*

Juhiekraanil ja/või esiklaasinäidikul* saab kuvada funktsiooniga (ACC* ) seotud eri sümboleid ja teateid.

Kohanduva püsikiirusehoidja piirangud*

Kohanduv kiirushoidik (ACC* ) võib olla teatud olukordades piiratud.

Kohanduva püsikiirusehoidja ooterežiim*

Kohanduvat püsikiirusehoidjat (ACC* ) saab välja lülitada ja ooterežiimi seada. See võib toimuda juhi sekkumisel või automaatselt.

Automaatne pidurdamine juhiabisüsteemiga

Juhiabi kohanduval püsikiirusehoidjal* ja funktsioonil Pilot Assist* on spetsiaalne pidurdusfunktsioon aeglase liikluse ja seismise jaoks.

Juhiabi salvestatud kiiruse seadistamine

Kiirusepiirajale, püsikiirusehoidjale ja kohanduvale püsikiirusehoidjale* ning funktsioonile Pilot Assist* on võimalik määrata salvestatud kiirust.

Juhiabisüsteemi sihtmärgi muutumine

Juhiabisüsteemi kohanduval püsikiirusehoidjal* ja funktsioonil Pilot Assist* koos automaatkäigukastiga on teatud kiirusel sihtmärgi vahetumise funktsioon.

video

Ajaintervall eesoleva sõidukini

Võimalik on seadistada ajaintervall nii, et seda säilitavad eesoleva sõiduki suhtes kohanduv püsikiirusehoidja*, Pilot Assist* ja pikivahe hoiatuse funktsioonid*.

Kurviläbimisabi*

Kurvi läbimise abi võib aidata juhil vähendada kiirust enne järske kurve, kui juhiabi kohanduva püsikiirusehoidja* või funktsiooni Pilot Assist* eelseadistatud kiirus on liiga suur.

Kurviläbimise abifunktsiooni aktiveerimine või inaktiveerimine*

Kurviläbimise abifunktsiooni saab aktiveerida lisaks kohanduvale püsikiirusehoidjale* või funktsioonile Pilot Assist*. Ka juht saab funktsiooni inaktiveerida.

Kurviläbimisabi piirangud*

Kurviläbimisabi võib olla teatud olukordades piiratud. See funktsioon on saadaval vaid teatud turgudel.

Juhiabisüsteemi hoiatus kokkupõrkeohu korral

Kohanduva püsikiirusehoidja* ja funktsiooni Pilot Assist* juhiabisüsteemid võivad juhti hoiatada, kui eessõitjaga on pikivahe liiga lühike.