Kohanduv kiirusehoidik

Kurviläbimisabi piirangud*

Uuendatud 1/21/2020

Kurviläbimisabi piirangud*

Kurviläbimisabi võib olla teatud olukordades piiratud. See funktsioon on saadaval vaid teatud turgudel.

Juht peab olema teadlik järgmistest piirangutest.

 • Kurviläbimisabi võib olla piiratud väiksematel teedel ja asustatud piirkondades.
 • Kiirteele juhtivatel teedel või ristmikel võib kurviläbimisabi olla ajutiselt välja lülitatud.
 • Kui satelliitnavigaatori

  Ainult siis, kui paigaldatud on Volvo satelliitnavigaator Sensus Navigation*.

  kaardi andmeid ei värskendada, võivad kurviläbimisabi funktsioonid olla piiratud.
 • Kui satelliitnavigaatoril

  Ainult siis, kui paigaldatud on Volvo satelliitnavigaator Sensus Navigation*.

  puudub ühendus satelliitsüsteemiga, võivad kurviläbimisabi funktsioonid olla piiratud.
 • Uutel või rekonstrueeritud teedel võivad kaardi andmed olla valed.
 • Sobiva kurviläbimiskiiruse arvutamisel ei arvestata ebasoodsatest ilma- või teeoludest tingitud vähenenud haardumist.

Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.


Kas sellest oli abi?