Tutvuge oma juhendiga

XC90
2020 Early

Pilot Assist

18 Tulemused

Automaatne pidurdamine juhiabisüsteemiga

Juhiabi kohanduval püsikiirusehoidjal* ja funktsioonil Pilot Assist* on spetsiaalne pidurdusfunktsioon aeglase liikluse ja seismise jaoks.

Juhiabi salvestatud kiiruse seadistamine

Kiirusepiirajale, püsikiirusehoidjale ja kohanduvale püsikiirusehoidjale* ning funktsioonile Pilot Assist* on võimalik määrata salvestatud kiirust.

Juhiabisüsteemi sihtmärgi muutumine

Juhiabisüsteemi kohanduval püsikiirusehoidjal* ja funktsioonil Pilot Assist* koos automaatkäigukastiga on teatud kiirusel sihtmärgi vahetumise funktsioon.

video

Pilot Assist*

Pilot Assist võib aidata tänu roolimisabile hoida juhil autot sõidurajal, sh hoida ühtlast kiirust ja sobivat pikivahet.

Funktsiooni Pilot Assist* valimine ja aktiveerimine

Pilot Assist tuleb esmalt valida ja seejärel aktiveerida, et kiirust ja vahemaad kontrollida ning roolimisabi saada.

Funktsiooni Pilot Assist* inaktiveerimine

Funktsiooni Pilot Assist saab inaktiveerida ja välja lülitada.

Nõuandeid Pilot Assist* kasutamiseks

Pilot Assist on mugavusfunktsioon, mis võib pakkuda roolimisabi ja aidata säilitada kaugust eesolevast sõidukist. Pilot Assist aitab autot juhtida ja vajalik võib olla sõitmine paar kilomeetrit aktiveeritud funktsiooniga Pilot Assist, enne kui end sellega täiesti mugavalt tunnete.

Funktsiooni Pilot Assist* juhtseadised ja kuva

Funktsioon Pilot Assist vasakpoolsete roolinuppudega kasutamise ja funktsiooni ekraanil kuvamise ülevaade.

Funktsiooni Pilot Assist* sümbolid ja teated

Juhiekraanil ja/või ülanäidikul* saab kuvada funktsiooniga Pilot Assist seotud eri sümboleid ja teateid.

Funktsiooni Pilot Assist* piirangud

Funktsioon Pilot Assist võib olla teatud olukordades piiratud.

Funktsiooni Pilot Assist ooterežiim*

Funktsiooni Pilot Assist saab välja lülitada ja ooterežiimi seada. See võib toimuda juhi sekkumisel või automaatselt.

Roolimisabi ajutine keelamine funktsiooniga Pilot Assist*

Roolimisabi Pilot Assist saab ajutiselt keelata ja jätkata ette hoiatamata.

video

Ajaintervall eesoleva sõidukini

Võimalik on seadistada ajaintervall nii, et seda säilitavad eesoleva sõiduki suhtes kohanduv püsikiirusehoidja*, Pilot Assist* ja pikivahe hoiatuse funktsioonid*.

Kurviläbimisabi*

Kurvi läbimise abi võib aidata juhil vähendada kiirust enne järske kurve, kui juhiabi kohanduva püsikiirusehoidja* või funktsiooni Pilot Assist* eelseadistatud kiirus on liiga suur.

Kurviläbimise abifunktsiooni aktiveerimine või inaktiveerimine*

Kurviläbimise abifunktsiooni saab aktiveerida lisaks kohanduvale püsikiirusehoidjale* või funktsioonile Pilot Assist*. Ka juht saab funktsiooni inaktiveerida.

Kurviläbimisabi piirangud*

Kurviläbimisabi võib olla teatud olukordades piiratud. See funktsioon on saadaval vaid teatud turgudel.

Funktsiooni Pilot Assist* ja sõiduraja hoidmise abifunktsiooni erinevused

Pilot Assist on mugav funktsioon, mis võib aidata teil hoida autot õigel sõidurajal ja säilitada ohutut pikivahet eesolevate sõidukitega. Sõiduraja hoidmine* on funktsioon, mis võib sarnaselt teatud olukordades aidata vähendada võimalust, et auto liigub kogemata sõidurajalt välja.

Juhiabisüsteemi hoiatus kokkupõrkeohu korral

Kohanduva püsikiirusehoidja* ja funktsiooni Pilot Assist* juhiabisüsteemid võivad juhti hoiatada, kui eessõitjaga on pikivahe liiga lühike.