Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Juhtimisabi aktiveerimine või inaktiveerimine kokkupõrkeohu korral

Uuendatud 1/21/2020

Juhtimisabi aktiveerimine või inaktiveerimine kokkupõrkeohu korral

Roolimisabi funktsioon on valikuline – juht võib selle sisse või välja lülitada.

P5-1917-Steering assist button

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – funktsioon on välja lülitatud.

See funktsioon aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatseltTeatud turgudel aktiveeritakse uuesti säte, mida kasutati auto välja lülitamisel..

Märkus

Funktsiooni Kokkupõrke vältimine deaktiveerimisel lülitatakse kõik alamfunktsioonid välja:

  • roolimisabi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral;
  • roolimisabi vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral;
  • roolimisabi tagant otsasõidu ohu korral.*

Kuigi seda funktsiooni saab deaktiveerida, on soovitatav see hoida aktiivsena, kuna see suurendab enamikel juhtudel sõiduohutust.


Kas sellest oli abi?