Käigukast

Automaatkäigukast

Uuendatud 1/21/2020

Automaatkäigukast

Automaatkäigukasti korral valib süsteem käigu võimalikult energiasäästlikuks sõitmiseks. Käigukastil on ka manuaalse käiguvahetuse režiim.

Käigukast on saadaval eri versioonidel. Autosse paigaldatud käigukasti tunneb ära käigukangi järgi. Eri käigukangidel on eri funktsioonid.

P5-1507-gear shifter with gear shift modes

Ülevaade suurest käigukangist ja käigumustrist juhiekraanil.

P5-1917-Automatic crystal gear shifter

Ülevaade väiksest käigukangist ja käigumustrist juhiekraanil.

Juhiekraanil näidatakse valitud käiku:

P, R, N, D või M. Väikse käigukangiga autodel on asend P elektriline ja käigumuster on R, N, D või M.

Manuaalse käiguvahetusrežiimi puhul kuvatakse kasutatav käik.

Oluline

Ajamisüsteemi osade kahjustamise vältimiseks kontrollitakse käigukasti töötemperatuuri. Ülekuumenemisohu korral süttib juhi ekraanil ohusümbol ja kuvatakse teade. Järgige teates esitatud soovitust.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

Käigukasti rikke korral ilmub juhiekraanile sümbol ja teade.

Tähis

Spetsifikatsioon

P5-XC90H-1519-Information or error message fro gearbox

Käigukasti teave või viga. Järgige antud soovitust.

P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature

Kuum või ülekuumenenud käigukast. Järgige antud soovitust.

P5-15w19-XC90H-Symbol-Reduced speed limit-warning

Vähenenud jõudlus/Kiirendus vähendatud

Ajamisüsteemi ajutise tõrke korral läheb auto avariirežiimi ja mootori võimsust vähendatakse, et vältida ajamisüsteemi kahjustamist.


Kas sellest oli abi?