Käigukast

Automaatkäigukasti käiguasendid

Uuendatud 3/15/2021

Automaatkäigukasti käiguasendid

Automaatkäigukastiga valitakse sobiv käik automaatselt, lähtudes kiiruse ja võimsuse vajadusest.

Käiguvahetus

Käigukast on automaatne, kus käiguvahetus toimub elektrooniliselt, mitte mehaaniliselt. See tähendab hõlpsamat käiguvahetust ja selgemini eristuvat käiku.

P5-1917-Old gear shift pattern

Suure käigukangi ja käikude ülevaade.

Suure käigukangiga vahetage käiku, lükates vedruga käigukangi ette või taha või vasakule käsitsi käiguvahetuseks.

P5-1917-8G-Gear shift pattern

Väikse käigukangi ja käikude ülevaade.

Väikse käigukangiga vahetage käiku, lükates vedruga käigukangi ette või taha või küljele käsitsi käiguvahetuseks.

Käiguasendid

Parkimisasend – P

Väikse käigukangiga kasutage seisuasendi aktiveerimiseks nuppu P käigukangi kõrval. Suure käigukangiga liigutage käigukang seisuasendi aktiveerimiseks asendisse P.

Käigukast blokeeritakse asendis P mehaaniliselt.

Auto parkimisel või mootori käivitamisel valige asend P. Parkimisasendi valimisel peab auto seisma.

Parkimisasendist muu käiguasendi valimiseks vajutage piduripedaali, süüde peab olema asendis II. Mootor peab töötama väikse käigukangiga autodes.

Parkimiseks rakendage kõigepealt seisupidur ja seejärel valige parkimisasend.

Hoiatus

Kallakul parkimisel kasutage alati seisupidurit. Automaatkäigukasti asend P ei ole kõigis parkimisoludes auto paigal hoidmiseks piisav.

Märkus

Auto lukustamiseks ja alarmi aktiveerimiseks peab käiguasend olema P.

AbifunktsioonidKehtib väikese käigukangiga autodes.

Väikse käigukangiga autodes läheb süsteem automaatselt asendisse P.

  • kui auto seisab ja lülitatakse välja käiguasendis D või R.
  • kui auto liigub väikesel kiirusel ning juht vabastab turvavöö ja avab juhiukse ilma pedaali vajutamata.

Auto parkimiseks turvavööd kasutamata ja avatud uksega väljuge asendist P, valides uuesti R või D.

Kui auto lülitatakse välja neutraalasendis, ei lähe auto automaatselt üle asendisse P. Nii saab autot pesta niisuguses pesulas, kus auto peab läbi ruumi veerema.

Tagurpidikäik – R

Tagurdamiseks valige asend R. Tagurdusasendi valimisel peab auto seisma.

Neutraalasend – N

Ühtegi käiku ei ole sisse lülitatud ja mootorit saab käivitada. Vajutage piduripedaalile, kui auto seisab ja käigukang on asendis N.

Käigukangi N -asendist mõnesse teise käiguasendisse viimiseks tuleb piduripedaal alla vajutada ja süüteasend peab olema II. Mootor peab töötama väikse käigukangiga autodes.

Sõitmine – D

D on tavaline sõiduasend. Käike lülitatakse automaatselt vastavalt kiirendusele ja kiirusele.

Asendist R asendisse D lülitumiseks peab auto olema paigal.

Manuaalse käiguvahetuse režiim – M

P5-1917-Old gear shift pattern in driver display

Ülevaade suure käigukangi käigumustrist juhiekraanil.

Manuaalse käiguvahetuse režiimi saab valida sõidu suvalisel hetkel. Gaasipedaali vabastamisel pidurdab auto mootoriga.

Manuaalse käiguvahetuse valimiseks liigutage käigukang asendist D lõppasendisse " ± ". Juhiekraanil kuvatakse valitud käik.

  • Käigu ühe astme võrra üles vahetamiseks viige käigukang asendisse "+" (pluss) ja seejärel vabastage.
  • Käigu ühe astme võrra alla vahetamiseks viige käigukang asendisse "" (miinus) ja seejärel vabastage.
  • Asendisse D naasmiseks lükake käigukang asendis D külgmisesse lõppasendisse.
P5P6-1917-8G-Gear shift mode M in driver display

Ülevaade väikse käigukangi käigumustrist juhiekraanil.

Manuaalse käiguvahetuse režiimi saab valida sõidu suvalisel hetkel. Gaasipedaali vabastamisel pidurdab auto mootoriga.

Valige käsitsi käiguasend, liigutades käigukang asendist D tagasi. Juhiekraanil näidatakse valitud käiku.

  • Käigu ühe astme võrra üles vahetamiseks viige käigukang paremale asendisse + (pluss) ja seejärel vabastage.
  • Käigu ühe astme võrra alla vahetamiseks viige käigukang vasakule asendisse (miinus) ja seejärel vabastage.
  • Asendisse D naasmiseks lükake käigukang tahapoole.

Käigukast lülitab nõksutamise ja mootori väljasuremise vältimiseks käigu automaatselt madalamaks kohe, kui sõidukiirus langeb alla valitud käiguga sõitmiseks sobiva kiiruse.


Kas sellest oli abi?