Käigukast

Käigukangilukustus

Uuendatud 1/21/2020

Käigukangilukustus

Käigukangilukk takistab automaatkäigukastis käikude juhuslikku vahetumist.

Käigukangilukustust on kahte tüüpi - mehaaniline ja automaatne.

Mehaaniline käigukangilukustus

p5-1507-gear shift lock

Käigukangilukustus suure käigukangiga autodele.

Käigukangi saab asendite N ja D vahel vabalt liigutada. Teised asendid lukustatakse ning neid saab vabastada käigukangil oleva lukustusnupu abil.

Käigukangi nupu allavajutamisel saab käigukangi liigutada asendite P, R, N ja D.

Automaatne käigukangilukustus

Automaatsel käigukangilukustusel on spetsiaalsed ohutussüsteemid.

Seisuasendist – P

Käigukangi P -asendist mõnesse teise käiguasendisse viimiseks tuleb piduripedaal alla vajutada ja süüteasend peab olema II. Mootor peab töötama väikse käigukangiga autodes.

Neutraalasendist – N

Kui käigukang on asendis N ja auto on vähemalt 3 sekundit seisnud (olenemata sellest, kas mootor töötab), lukustub käigukang.

Käigukangi N -asendist mõnesse teise käiguasendisse viimiseks tuleb piduripedaal alla vajutada ja süüteasend peab olema II. Mootor peab töötama väikse käigukangiga autodes.

Juhiekraanil olev teade

Kui käigukang on lukustatud, kuvatakse juhiekraanil vastav teade, nt Käigukang Vajutage käigukangi aktiv. piduripedaali.

Käigukang ei ole mehaaniliselt lukustatud.Kehtib väikse käigukangiga autodes.


Kas sellest oli abi?