Käigukast

Käiguvahetamine roolilabadega*

Uuendatud 1/21/2020

Käiguvahetamine roolilabadega*

Roolilabad on käigukangi täiendus ning võimaldavad käike käsitsi vahetada käsi roolilt tõstmata.

P5-1507-gear shift paddels
"-": valib järgmise madalama käigu.
"+": valib järgmise kõrgema käigu.

Roolilabade aktiveerimine

Käikude vahetamiseks roolil asuvate labadega tuleb need kõigepealt aktiveerida:

Tõmmake üht labadest enda poole.

Juhiekraanil näidatakse hetkel valitud käiku.

P5-1917-Old-Gear shift mode D in driver display

Juhiekraan käiguvahetusel roolilabadega, suur käigukang.

P5P6-1917-8G-Gear shifting with paddles, information in driver display

Juhiekraan käiguvahetusel roolilabadega, väike käigukang.

Käiguasendis M aktiveeritakse roolilabad automaatselt.

P5-1917-Old gear shift pattern in driver display

Juhiekraan käiguvahetusel roolilabadega manuaalse käiguvahetuse režiimis, suur käigukang.

P5P6-1917-8G-Manual gear in driver display

Juhiekraan käiguvahetusel roolilabadega manuaalse käiguvahetuse režiimis, väike käigukang.

Lülita

Käigu vahetamiseks ühe astme võrra tehke järgmist.

Tõmmake üht laba tahapoole - rooli suunas - ja vabastage.

Käiguvahetus toimub iga labatõmbega, kui mootori kiirus ei välju lubatud vahemikust. Pärast iga käiguvahetust muutub näidikuplokis hetkel valitud käigu number.

Funktsiooni väljalülitamine

Käsitsi deaktiveerimine käiguasendis D ja M.

Roolilabade väljalülitamiseks tõmmake parempoolset roolilaba (+) rooliratta poole ja hoidke seda paigal, kuni hetkel valitud käigu number juhiekraanil kustub.

Käigukast läheb tagasi asendisse D.

Suure käigukangiga autodes on võimalik seda funktsiooni keelata ainult käiguasendis D.

Automaatne inaktiveerimine

Käiguasendis D lülitatakse roolilabad välja, kui neid pole mõnda aega kasutatud. Seda tähistab hetkel valitud käigu numbri kustumine. Mootoriga pidurdamisel kehtib erand – siis aktiveeritakse labad kogu mootoriga pidurdamise ajaks.

Käiguasendis M automaatset väljalülitust ei toimu.


Kas sellest oli abi?