Start/stop-funktsioon

Sõitmine funktsiooni Start/Stop abil

Uuendatud 1/21/2020

Sõitmine funktsiooni Start/Stop abil

Funktsioon Start/Stop lülitab mootori ajutiselt välja ja käivitab selle vajaduse korral automaatselt.

Funktsioon Start/Stop on saadaval, kui auto töötab, ja seda saab eri tingimuste täitmisel aktiveerida.

Juhiekraanil kuvatakse, kui funktsioon on

 • Saadaval
 • aktiivne;
 • pole saadaval.

Kõik auto tavasüsteemid (nt valgustus, raadio jne) töötavad tavapäraselt, isegi kui mootor on automaatselt seiskunud. Teatud seadmete talitlus võib aga ajutiselt piiratud olla, nt kliima juhtsüsteemi ventilaatori kiirus või helisüsteemi väga suur helitugevus.

Automaatne seiskamine

Mootori automaatseiskumiseks on vajalik järgnev:

 • Peatage auto jalgpiduri abil ning hoidke vasak jalg piduripedaalil – mootor seiskub automaatselt.

Sõidurežiimi Comfort või Eco võib auto mootor seiskuda enne auto peatumist.

Kui kohanduv püsikiirusehoidja või Pilot Assist on aktiveeritud, seiskub mootor automaatselt umbes 3 sekundit pärast auto peatamist.

Automaatkäivitus

Mootori automaatseks seiskumiseks on vajalik järgmine.

 • Vabastage piduripedaal - auto käivitub automaatselt ning saate sõitmist jätkata. Kallakust üles sõites rakendub mägipidurifunktsioon (HSA

  Hill Start Assist

  ), mis ei lase autol tagasi veereda.
 • Kui funktsioon Auto Hold on aktiveeritud, viivitatakse automaakäivitusega kuni gaasipedaali vajutamiseni.
 • Kui kohanduv kiirusehoidik või Pilot Assist on aktiveeritud, käivitub auto automaatselt gaasipedaali vajutamisel, samuti on võimalik autot käivitada rooli vasakpoolse nupustiku nupuga .
 • Hoidke piduripedaali all ning vajutage gaasipedaali – mootor käivitub automaatselt.
 • Kallakust alla sõites: Vabastage piduripedaal aeglaselt, nii et auto hakkaks veerema - mootor käivitub kiiruse kasvades.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

Valge - Kuvatakse tahhomeetril, kui funktsioon on saadaval.

Roheline - Kuvatakse tahhomeetril, kui funktsioon on aktiivne ja mootor automaatselt seiskunud.

Hall - Funktsioon ei ole saadaval, kui see sümbol on läbi kriipsutatud ja hall.

Kui sümbolit ei kuvata, siis on funktsioon blokeeritud.

P5P6-1924-Start Stop A in circle symbol in gauge

funktsioon on aktiivne ja mootor seiskub automaatselt.

Kaheksatollise juhiekraaniga autodes kuvatakse sümbol spidomeetri alaosas.


Kas sellest oli abi?