Kohanduv kiirusehoidik

Kohanduva püsikiirusehoidja inaktiveerimine*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

Uuendatud 1/21/2020

Kohanduva püsikiirusehoidja inaktiveerimine*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

Kohanduvat püsikiirusehoidjat (ACCAdaptive Cruise Control) saab inaktiveerida ja välja lülitada.

P5-1507-Adaptive Cruise Control, setting  cruise control in standby mode

Vajutage roolil nuppu (2).

Sümbol ja näidikud muutuvad halliks – kohanduv püsikiirusehoidja on ooterežiimis. Ajaintervalli näidik ja sihtmärgi sümbol (kui on aktiveeritud) lülitatakse samuti välja.

Muule funktsioonile lülitumiseks vajutage roolil nuppu (1) või (3).

Juhiekraani sümbol ja kohanduva püsikiirusehoidja märgutuli (4) lülitatakse välja – see kustutab salvestatud maksimaalse kiiruse.

Hoiatus

  • Kui adaptiivne kiirushoidik on ooterežiimis, peab juht sekkuma ja valima ise nii sobiva kiiruse kui ka kauguse eesolevast sõidukist.
  • Kui adaptiivne kiirushoidik on ooterežiimis ja auto jõuab eesolevale sõidukile liiga lähedale, võib pikivahe hoiatuse funktsioon* juhti lühikesest pikivahest hoiatada.

Kas sellest oli abi?