Kohanduv kiirusehoidik

Kohanduva püsikiirusehoidja sümbolid ja teated*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

Uuendatud 1/21/2020

Kohanduva püsikiirusehoidja sümbolid ja teated*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

Juhiekraanil ja/või esiklaasinäidikul* saab kuvada funktsiooniga (ACCAdaptive Cruise Control) seotud eri sümboleid ja teateid.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1946-Adaptive Cruise Control symbol medium

Sümbol on VALGE

Auto säilitab salvestatud kiirust.

P5-1946-Adaptive Cruise Control symbol medium grey

Adaptive Cruise Contr.

Pole saadaval

Sümbol on HALL

Adaptiivne kiirusehoidik seatakse ooterežiimi.

P5-1946-Adaptive Cruise Control symbol medium grey

Adaptive Cruise Contr.

Vajab hooldust

Sümbol on HALL

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.

P5-1507-See Owner's manual symbol 10x10

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Puhastage tuuleklaasi kaamera ja radarüksuse eest.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).


Kas sellest oli abi?