Kohanduv kiirusehoidik

Kohanduva püsikiirusehoidja valimine ja aktiveerimine*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

Uuendatud 1/21/2020

Kohanduva püsikiirusehoidja valimine ja aktiveerimine*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

Juhul kui soovite kiirust ja pikivahet kontrollida, tuleb kohanduv püsikiirusehoidja (ACCAdaptive Cruise Control) esmalt valida ning seejärel aktiveerida.

P5-1507-Adaptive Cruise Control, setting cruise control in standby mode

Funktsiooni käivitamiseks on vajalikud järgmised tingimused.

  • Juhi turvavöö peab olema kinnitatud ja uks suletud.
  • Auto ees peab sobivas kauguses liikuma muu sõiduk (sihtsõiduk) või liikumiskiirus peab olema vähemalt 15 km/h (9 mph).
  • Manuaalkäigukastiga autode korral. Sõidukiirus peab jääma alla 30 km/h (20 miili tunnis).

Vajutage roolinuppu (2) või (3), et kerida kohanduva püsikiirusehoidja sümboli (4) juurde.

Sümbol on hall – kohanduv püsikiirusehoidja on ooterežiimis.

Kui valitud on kiirusepiiraja – aktiveerimiseks vajutage roolinuppu (1).

Sümbol on valge – kiirusepiiraja on käivitatud ja praegune kiirus on salvestatud maksimaalse kiirusena.

Kohanduva püsikiirusehoidja uuesti aktiveerimine viimasele salvestatud kiirusele

Kui valitud on kohanduv püsikiirusehoidja – aktiveerimiseks vajutage roolinuppu .

Püsikiirusehoidja märgistused ja sümbolid muutuvad HALLIST VALGEKS – auto liigub jälle viimasena salvestatud kiirusel.

Hoiatus

Kiiruse taastamisel roolil oleva nupuga võib kiirus järsku oluliselt suureneda.


Kas sellest oli abi?