Pilot Assist

Funktsiooni Pilot Assist*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

sümbolid ja teated

Uuendatud 1/21/2020

Funktsiooni Pilot Assist*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

sümbolid ja teated

Juhiekraanil ja/või ülanäidikul* saab kuvada funktsiooniga Pilot Assist seotud eri sümboleid ja teateid.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

Hall rooliratta tähis

Tähistab väljalülitatud roolimisabi. Kui Pilot Assist pakub roolimisabi, on rooli sümbol roheline.

P6-1817-PA-Symbol Hands-on-Steeringwheel

Tähis käed roolil

Süsteem ei suuda tuvastada, kas juhi käed on roolil. Asetage käed roolile ja juhtige aktiivselt autot.

P5-1507-See Owner's manual symbol 10x10

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Puhastage tuuleklaasi kaamera ja radarüksuse eest.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).


Kas sellest oli abi?