Pilot Assist

Funktsiooni Pilot Assist*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

valimine ja aktiveerimine

Uuendatud 1/21/2020

Funktsiooni Pilot Assist*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

valimine ja aktiveerimine

Pilot Assist tuleb esmalt valida ja seejärel aktiveerida, et kiirust ja vahemaad kontrollida ning roolimisabi saada.

P5-1917-Activate and start Pilot Assist

Roheline rool näitab, et Pilot Assist pakub roolimisabi.

Pilot Assist käivitamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.

  • Juhi turvavöö peab olema kinnitatud ja uks suletud.
  • Sõidurea märgistused peavad olema selged ja auto peab suutma neid tuvastada.
  • Auto ees peab sobivas kauguses liikuma muu sõiduk (sihtsõiduk) või liikumiskiirus peab olema vähemalt 15 km/h (9 mph).
  • Kiirus ei tohi olla suurem kui 140 km/h (87 mph).
  • Juht peab käed hoidma roolil.
  • Auto ees peab sobivas kauguses liikuma muu sõiduk (sihtsõiduk) või liikumiskiirus peab olema vähemalt 15 km/h (9 mph).
  • Manuaalkäigukastiga autode korral. Sõidukiirus peab jääma alla 30 km/h (20 miili tunnis).

Vajutage nuppu (1) või (3), et kerida funktsiooni Pilot Assist (4) sümboli juurde.

Sümbol on hall – Pilot Assist on ooterežiimis.

Kui valitud on Pilot Assist – aktiveerimiseks vajutage roolinuppu (2).

Sümbol on valge – Pilot Assist on käivitatud ja praegune kiirus on salvestatud maksimaalse kiirusena.

Funktsiooni Pilot Assist uuesti aktiveerimine viimasele salvestatud kiirusele

Kui valitud on Pilot Assist – aktiveerimiseks vajutage roolinuppu .

Püsikiirusehoidja märgistused ja sümbolid muutuvad HALLIST VALGEKS – auto liigub jälle viimasena salvestatud kiirusel.

Hoiatus

Kiiruse taastamisel roolil oleva nupuga võib kiirus järsku oluliselt suureneda.


Kas sellest oli abi?