Sõidurežiimid

Kõrguse reguleerimise sätted*

Uuendatud 5/18/2020

Kõrguse reguleerimise sätted*

Automaatse reguleerimisega seotud probleemide vältimiseks lülitage kõrguse reguleerimine välja, kui autot on vaja tungrauaga tõsta.

Reguleerige kõrgust laadimise või sisenemise ja väljumise võimaldamiseks.

Laadimisrežiimi reguleerimine

P5-1507 Rear leveling switches

Auto tagaosa kõrguse reguleerimiseks ja koorma laadimise/mahalaadimise või haagise ühendamise või eraldamise hõlbustamiseks kasutage pakiruumis olevaid nuppe.

Keskekraanil tehtavad seadistused

Sisenemisabi

Sisenemise ja väljumise hõlbustamiseks saab auto madalamale lasta.

Sisenemisabi aktiveerimine keskekraanilt.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage My CarPeeglid ja mugavus.

Valige Lihtsa sisenemise/väljumise vedrustuse reg.

Auto parkimisel ja mootori seiskamisel autot langetatakse (peatub, kui uks avatakse ning jätkumine võib pärast ukse sulgemist viibida). Kui mootor käivitatakse ja auto hakkab liikuma, tõuseb see valitud sõidurežiimiga määratud kõrgusele.

Tasanduskontrolli juhtimise väljalülitamine

Teatud juhtudel peab funktsiooni välja lülitama nt enne seda kui auto tungrauaga* üles tõstetakse. Muidu hakkaks tungrauaga tõstmisel tekkinud taseme erinevuste toimel automaatkontroll reguleerima kõrgust, avaldades soovimatut mõju.

Funktsiooni deaktiveerimine keskekraanilt.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage My CarSeisupidur ja vedrustus.

Valige Tasanduskontrolli juhtimise väljalülitamine.


Kas sellest oli abi?