Salongi kliimajuhtseadmed

Kolmanda istmerea kliimaseadme aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Uuendatud 5/18/2020

Kolmanda istmerea kliimaseadme aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Kolmandal istmereal on eraldi õhukonditsioneer, mis sissetulevat õhku vajaduse korral jahutab ja kuivatab.

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

Valige vahekaart Tagakliima.

Vajutage 3. rea kliima.

Kliimaseade lülitatakse sisse/välja ning nupu märgutuli süttib/kustub.

Märkus

Kui kolmandal istmereal kinnitatakse turvavöö, siis lülitatakse automaatselt sisse kolmanda istmerea kliimaseade.

Kolmanda istmerea kliimaseadet ei saa käsitsi aktiveerida, kui peamine kliimaseade on välja lülitatud või kui teise istmerea kliimaseade* on välja lülitatud.


Kas sellest oli abi?