Salongi kliimajuhtseadmed

Kolmanda istmerea kliimaseadme automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Uuendatud 5/18/2020

Kolmanda istmerea kliimaseadme automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Õhukonditsioneer jahutab ja kuivatab sisenevat õhku vastavalt vajadusele.

Kolmanda istmerea kliima puhul (neljavööndilise kliima korral*) saab määrata, kas kolmanda rea kliimaseade lülitatakse mootori käivitamisel sisse või välja.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Kliima.

Mootori käivitamisel kolmanda istmerea kliimaseadme aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Automaatne kolmanda istmerea kliima.


Kas sellest oli abi?