Rehvirõhu jälgimine

Rehvirõhu kontrolli teated*

Uuendatud 5/18/2020

Rehvirõhu kontrolli teated*

Võidakse kuvada mitu rehvirõhu kontrollsüsteemiIndirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) teadet. Allpool on toodud mõned näited.

Juhi ekraan: Rehvirõhk on madal Vaadake auto oleku rakendust keskekraanil

Märgutule sümbol lülitub sisse, mis näitab, et ühe või mitme rehvi rõhk on madal. Lisateavet vaata keskekraanilt rakendusest Auto olek.

Juhi ekraan: Rehvirõhu süsteem Ajutiselt pole saadaval

Sümbol vilgub ja umbes minuti möödudes jääb põlema. Süsteem pole hetke kasutatav, aktiveerumine varsti.

Juhi ekraan: Rehvirõhu süsteem Vajab hooldust

Sümbol vilgub ja umbes minuti möödudes jääb põlema. Süsteem ei tööta korralikult, võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..


Kas sellest oli abi?