Vedelike ja määrdeainete tehnilised andmed

Kliimaseade – tehnilised andmed

Uuendatud 5/18/2020

Kliimaseade – tehnilised andmed

Auto kliimaseadmes on kasutusriigist sõltuvalt freoonivaba külmutusaine R1234yf või R134a. Kliimaseadme külmutusaine tüübi kohta vaadake teavet mootoriruumi katte siseküljel olevalt kleebiselt.

Kliimaseadmes kasutamiseks ettenähtud vedelike ja määrdeainete tüübid ja mahud on toodud allpool.

Kliimaseadme kleebis

Külmutusaine R134a kleebis

P5-1507-Air conditioning warning sticker

Külmutusaine R1234yf kleebis

P5-1507-Decal air conditioning R1234yf

Külmutusaine R1234yf sümbolite selgitus

Tähis

Tähendus

P5-1507-Symbol caution

Ettevaatust

P5-1507-Symbol A/C-system

Mobiilne kliimasüsteem (MAC)

P5-1507-Symbol Lubricant type A/C-system

Määrdeaine tüüp

P5-1507-Symbol Technician type A/C-system

Mobiilise kliimasüsteemi (MAC) hooldamiseks on vajalik väljaõppe saanud tehnik

P5-1507-Symbol Flammable refrigerant

Süttimisohtlik külmutusaine

Külmutusagens

Külmutusagensi kogus on trükitud kapoti siseküljel asuvale kleebisele.

Külmutusainega R134a autod

P5/P6-1946-Refrigerant weight R134a
Külmutusagensi kogus.

Hoiatus

Kliimaseadmesüsteem sisaldab rõhu all külmutusagensit R134a. Seda süsteemi võib teenindada ja remontida ainult volitatud teenindus.

Külmutusainega R1234yf autod

P5/P6-1946-Refrigerant weight R1234yf
Külmutusagensi kogus.

Hoiatus

Kliimaseadmesüsteem sisaldab rõhu all külmutusagensit R1234yf. SAE J2845 (tehnikute koolitus mobiilse A/C-süsteemi külmutusagensite ohutu hoolduse ja sisalduse alal) nõuete kohaselt tohivad külmutusagensisüsteemi hooldada ja parandada ainult vastava väljaõppe ja sertifikaadiga tehnikud, et tagada süsteemi ohutus.

Kompressoriõli

Mootor

Mahutavus

Ettenähtud kvaliteet

B5 AWD (B420T2)

B5 AWD (D420T2)

B6 AWD (B420T)

110 ml (3,72 fl. oz.)

ND12

muu

60 ml (2,03 fl. oz.)

80 mlKehtib kolmanda istmerea kliimasüsteemiga autodele*. (2,71 fl. oz.Kehtib kolmanda istmerea kliimasüsteemiga autodele*.)

PAG SP-A2

Aurusti

Oluline

A/C-süsteemi aurustit ei tohi kunagi parandada ega asendada kasutatud aurustiga. Uus aurusti peab olema sertifitseeritud ja tähistatud SAE J2842 nõuete kohaselt.


Kas sellest oli abi?