Telefoni sidumine

16 Tulemused

Bluetooth®-vabakäekõnede haldamine

Uuendatud 1/21/2020

Bluetooth®-vabakäekõnede haldamine

Bluetooth®-ühilduvusega telefone saab autoga ühendada ja vabakäetelefonina kasutada. Bluetooth®-vabakäeseadme aktiveerimiseks ja kõnede haldamiseks vaadake allpool esitatud juhiseid.

Vabakäeseadme aktiveerimine

Infotainment süsteem toimib vabakäeseadmena ja võimaldab telefoni teatud funktsioone eemalt juhtida. Vabakäeseadme aktiveerimiseks kasutage järgnevaid juhiseid:

Juhised

Telefonis. Ühendage telefon autoga, vt Volvo sidumine Bluetooth®-seadmega või Bluetooth®-seadme sidumine Volvoga.

Keskkonsoolil. Viimati ühendatud telefoni aktiveerimiseks vajutage TEL.

Sümbol tähistab, et telefon on ühendatud.

Kõnede haldamine

Vabakäeseadme kõnesid saab hallata erinevatel viisidel, vt allpool toodud teemasid.

Helistamine

Veenduge, et Infotainmenti ekraani ülaosas on sümbol .

Keskkonsoolil. Vajutage nuppu TEL ja helistage soovitud numbrile.

Keskkonsoolil. Telefoniraamatu avamiseks keerake nuppu OK/MENU paremale.

Keskkonsoolil. Kõigi kõnede loendi avamiseks keerake nuppu OK/MENU vasakule.

Keskkonsoolil. Valitud kontaktile või numbrile helistamiseks vajutage nuppu OK/MENU.

Kõne lõpetamiseks vajutage nuppu EXIT.

P3/P4 - Support site - Center console overwiew

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamiseks vajutage nuppu OK/MENU. Funktsioon toimib ka helisüsteemi kasutamisel (nt raadio või muu meedia kuulamisel).

Kõnest keeldumiseks või selle lõpetamiseks vajutage nuppu EXIT.

Automaatne vastamine

Kehtib vaid rakendustele Sensus Infotainment, mitte Sensus Infotainment Connect.

Automaatne vastamisfunktsioon võtab kõik kõned automaatselt vastu. Aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks kasutage järgnevaid juhiseid:

Keskkonsoolil. Vajutage nuppu TEL ja OK/MENU.

Keskkonsoolil. Valige Call options ja seejärel Auto answer.

Kõnede menüü

Kui vajutate telefoni tavavaates (TEL) kõne ajal üks kord nuppu OK/MENU, esitatakse järgmised funktsioonid.

  • Mute - helisüsteemi mikrofon on vaigistatud.
  • Mobile phone – helisüsteemi mikrofon on vaigistatud. See põhjustab mõne telefoni puhul ühenduse katkemise. Käed-vabad funktsioon küsib, kas soovite uuesti ühendada.
  • Dial number –võimalus helistada numbriklahvidega (pooleli olev kõne pannakse ootele).

Kõneregister

Kõneregister peegeldatakse (Sensus Connect) või kopeeritakse (Sensus) vabakäeseadmesse iga uue ühenduse loomisel ning ühenduse ajal seda uuendatakse. Menüüsse Call list jõudmiseks vajutage nuppu TEL ja keerake nuppu OK/MENU vasakule (rakenduses Sensus valige All calls ).

Märkus

Vabakäefunktsiooniga ühilduvad täielikult ainult teatud mobiiltelefonid. Lisateavet ühilduvate mobiiltelefonide kohta vt Telefon ja Bluetooth-ühilduvus. Lisaabi saamiseks võtke ühendust Volvo edasimüüja või Volvo Carsi klienditeenindusega.

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

2014. aasta kuni 2018. aasta mudelid S60, V60 ja XC60Lisatud Sensus Connect..

2015. aasta kuni 2019. aasta mudelid V40, V70, XC70 ja S80Lisatud Sensus Connect..

Mudelite, süsteemide ja teenuste valik võib riigist olenevalt varieeruda.

2020. aasta ja uuemate mudelite kohta vt vastava mudeli online juhendit.


Artikkel on järgneva kohta:

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

2014. aasta kuni 2018. aasta mudelid S60, V60 ja XC60.

2015. aasta kuni 2019. aasta mudelid V40, V70, XC70 ja S80.

Mudelite, süsteemide ja teenuste valik võib riigist olenevalt varieeruda.

2020. aasta ja uuemate mudelite kohta vt vastava mudeli online juhendit.


Kas sellest oli abi?

Telefon ja Bluetooth-ühilduvus

Bluetooth on juhtmeta tehnoloogia, mille abil saab ühendada mitu meediumiseadet. Telefoni ja Volvo Bluetooth süsteemi omavaheliseks ühendamiseks peab telefon autoga ühilduma. Volvo hindab jätkuvalt Bluetooth telefone, et kindlustada nende ühilduvus.

Lülitumine teisele Bluetooth®-seadmele

Kui Volvoga on seotud rohkem kui üks seade, saate hõlpsalt uue seadme ühendada. Järgige allolevaid juhiseid.

Tekstsõnumid

Kui autos on rakendus Sensus Connect, saab süsteem mobiiltelefonist pärinevaid tekstsõnumeid Volvos ette lugeda. Selles lõigus kirjeldatakse, kuidas seda teha.

Bluetooth®-seadme sidumine Volvoga

Bluetooth®-seadme saate ühendada seadme või Volvo kaudu. Selles artiklis selgitatakse, kuidas seadistada ühendus (sidumine) Bluetooth®-seadmest (nt mobiiltelefon või tahvelarvuti) teie Volvoga.

Mobiiltelefoni ühendamine autoga Bluetooth-ühenduse kaudu

Auto vabakäefunktsioonide või muusika juhtmeta voogedastamiseks ühendage mobiiltelefon Bluetooth-ühenduse kaudu. Selles artiklis selgitatakse, kuidas luua mobiiltelefoni ja Volvo vaheline ühendus.

Sensus IAM2.1Bluetoothi profiilid

Sensus IAM2.1 toetab Bluetooth Core'i versiooni 2.0+EDR. Leiate tabelist teavet selle kohta, milliseid Bluetoothi profiile teie auto teabe- ja meelelahutussüsteem toetab. (See artikkel puudutab autosid, kus on Sensus IAM2.1 teabe- ja meelelahutussüsteem.)

Volvo sidumine Bluetooth®-seadmega

Bluetooth®-seadme saate ühendada seadme või Volvo kaudu. Selles artiklis selgitatakse, kuidas seadistada ühendus (sidumine) teie Volvo ja Bluetooth®-seadme (nt mobiiltelefon või tahvelarvuti) vahel.

Sensus ConnectBluetoothi profiilid

Sensus Connect IHU toetab Bluetooth Core'i versiooni 2.1+EDR. Leiate tabelist teavet selle kohta, milliseid Bluetoothi profiile teie auto teabe- ja meelelahutussüsteem toetab. (See artikkel puudutab autosid, kus on Sensus Connect IHU 3.0 - 3.2 teabe- ja meelelahutussüsteem.)

Bluetooth® ja teie Volvo

Bluetooth® on juhtmeta tehnoloogia, mille abil saab ühendada mitu meediumiseadet. Selles artiklis tutvustatakse rakenduse Bluetooth® funktsioone ja eeliseid.

Sensus Connect IHUBluetoothi profiilid

Sensus Connect IHU toetab Bluetooth Core'i versiooni 2.1+EDR. Leiate tabelist teavet selle kohta, milliseid Bluetoothi profiile teie auto teabe- ja meelelahutussüsteem toetab. (See artikkel puudutab autosid, kus on Sensus Connect IHU teabe- ja meelelahutussüsteem)

Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine Volvoga

Kui soovite jäädavalt Bluetooth-seadme ühenduse Volvoga katkestada, siis järgige allolevaid juhiseid. Kui ühendus on katkestatud, ei kuvata seadet enam saadaolevate seadmete loendis.

Bluetooth-ühenduse kasutamise näpunäited

Kui märkate, et teie auto ja Bluetooth-seadme vaheline ühendus või toimivus pole ootuspärane, võib abi olla järgmistest soovitustest.

Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine Volvoga

Bluetooth-seadme ja Volvo ühenduse saab katkestada. Kui ühendus on katkestatud, ei ole seade enam autoga ühendatud.

Hääljuhtimise kasutamine

Häälvalimise abil saate häälega teatud funktsioone multimeediumisüsteemis, raadios ja Bluetooth®-ühendusega mobiiltelefonis või Volvo navigatsioonisüsteemis käivitada.

Telefoniraamatu ülekandmine Volvosse

Telefoniraamatu saab mobiiltelefonist Volvosse alla laadida. Meetod erineb olenevalt Volvo süsteemist.