Telefoni sidumine

16 Tulemused

Bluetooth®-vabakäekõnede haldamine

Bluetooth®-ühilduvusega telefone saab autoga ühendada ja vabakäetelefonina kasutada. Bluetooth®-vabakäeseadme aktiveerimiseks ja kõnede haldamiseks vaadake allpool esitatud juhiseid.

Telefon ja Bluetooth-ühilduvus

Bluetooth on juhtmeta tehnoloogia, mille abil saab ühendada mitu meediumiseadet. Telefoni ja Volvo Bluetooth süsteemi omavaheliseks ühendamiseks peab telefon autoga ühilduma. Volvo hindab jätkuvalt Bluetooth telefone, et kindlustada nende ühilduvus.

Lülitumine teisele Bluetooth®-seadmele

Kui Volvoga on seotud rohkem kui üks seade, saate hõlpsalt uue seadme ühendada. Järgige allolevaid juhiseid.

Tekstsõnumid

Kui autos on rakendus Sensus Connect, saab süsteem mobiiltelefonist pärinevaid tekstsõnumeid Volvos ette lugeda. Selles lõigus kirjeldatakse, kuidas seda teha.

Bluetooth®-seadme sidumine Volvoga

Bluetooth®-seadme saate ühendada seadme või Volvo kaudu. Selles artiklis selgitatakse, kuidas seadistada ühendus (sidumine) Bluetooth®-seadmest (nt mobiiltelefon või tahvelarvuti) teie Volvoga.

Mobiiltelefoni ühendamine autoga Bluetooth-ühenduse kaudu

Uuendatud 6/5/2020

Mobiiltelefoni ühendamine autoga Bluetooth-ühenduse kaudu

Auto vabakäefunktsioonide või muusika juhtmeta voogedastamiseks ühendage mobiiltelefon Bluetooth-ühenduse kaudu. Selles artiklis selgitatakse, kuidas luua mobiiltelefoni ja Volvo vaheline ühendus.

Mobiiltelefoni ühendamine autoga Bluetooth-ühenduse kaudu

Korraga võib olla ühendatud kaks Bluetooth-seadet, millest üks voogedastab meediume. Viimasena ühendatud telefon ühendatakse automaatselt helistamiseks, sõnumite saatmiseks/vastuvõtmiseks, meediumide voogedastamiseks ja Interneti-ühenduse pakkumiseks. Teie mobiiltelefon peab olema varustatud Bluetoothiga ja toetama sidumist. Mobiiltelefonide ja ühilduvuse teavet vt Telefon ja Bluetooth-ühilduvus.

Iga seadet ühendatakse üks kord. Pärast ühenduse loomist pole vaja muud, kui et Bluetooth-seadmes oleks Bluetooth aktiveeritud.

Telefoni ühendamiseks autoga Bluetooth-ühenduse kaudu vaadake õppevideot või järgige allolevaid juhiseid.

Bluetooth-sidumine

Märkus

Keskekraani sätted ja menüüd erinevad olenevalt tarkvaraversioonist.

Juhised

Allpool kirjeldatakse, kuidas ühendada auto telefoniga.

Telefoni ühendamine

Aktiveerige telefonis Bluetooth.

Kui soovite ühendada auto Internetti telefoni Bluetoothi kaudu, siis veenduge, et telefon toetaks sidumist ja see funktsioon oleks aktiveeritud. Seda funktsiooni nimetatakse iPhone'ides sidumiseks ja Android-telefonides isiklikuks tööpunktiks.

Avage telefonikuva.

  • Kui ükski telefon ei ole autoga ühendatud, vajutage nuppu Lisa telefon.
  • Kui mõni telefon on autoga juba ühendatud, vajutage nuppu Muuda. Vajutage hüpikaknas valikut Lisa telefon.

Kuvatakse saadaolevad Bluetooth-seadmed.

Puudutage telefonis nime, kellega soovite ühendust luua ja järgige juhiseid keskekraanil.

Märkus

Teatud telefonides peab sõnumifunktsioon olema aktiveeritud.

Kõik telefonid ei ole ühilduvad ega saa autos kontakte ega sõnumeid kuvada.

Telefoni operatsioonisüsteemi uuendamisel võib ühendus katkeda. Sellisel juhul kustutage telefon autost ja seejärel ühendage see uuesti.

Lisateavet Bluetoothi kaudu ühendamise kohta vaadake oma automudeli kasutusjuhendist.

Sõnumite teatised iOS

Teatiste sätted võivad erineda olenevalt telefoni mudelist ja tarkvaraversioonist.

iOS-i telefonide sõnumite teatiste kuvamiseks auto ekraanil peate telefoni seadetes aktiveerima sõnumite teatised:

Settings

Notifications

Messages

Aktiveerige Luba teatised, Kuva teatekeskuses, Rakenduse märgi ikoon, Kuva lukustuskuval ja Notifications valikus Teatise stiil avamisel.

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 ja S60 Twin Engine 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.


Artikkel on järgneva kohta:

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 ja S60 Twin Engine 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.


Kas sellest oli abi?

Sensus IAM2.1Bluetoothi profiilid

Sensus IAM2.1 toetab Bluetooth Core'i versiooni 2.0+EDR. Leiate tabelist teavet selle kohta, milliseid Bluetoothi profiile teie auto teabe- ja meelelahutussüsteem toetab. (See artikkel puudutab autosid, kus on Sensus IAM2.1 teabe- ja meelelahutussüsteem.)

Volvo sidumine Bluetooth®-seadmega

Bluetooth®-seadme saate ühendada seadme või Volvo kaudu. Selles artiklis selgitatakse, kuidas seadistada ühendus (sidumine) teie Volvo ja Bluetooth®-seadme (nt mobiiltelefon või tahvelarvuti) vahel.

Sensus ConnectBluetoothi profiilid

Sensus Connect IHU toetab Bluetooth Core'i versiooni 2.1+EDR. Leiate tabelist teavet selle kohta, milliseid Bluetoothi profiile teie auto teabe- ja meelelahutussüsteem toetab. (See artikkel puudutab autosid, kus on Sensus Connect IHU 3.0 - 3.2 teabe- ja meelelahutussüsteem.)

Bluetooth® ja teie Volvo

Bluetooth® on juhtmeta tehnoloogia, mille abil saab ühendada mitu meediumiseadet. Selles artiklis tutvustatakse rakenduse Bluetooth® funktsioone ja eeliseid.

Sensus Connect IHUBluetoothi profiilid

Sensus Connect IHU toetab Bluetooth Core'i versiooni 2.1+EDR. Leiate tabelist teavet selle kohta, milliseid Bluetoothi profiile teie auto teabe- ja meelelahutussüsteem toetab. (See artikkel puudutab autosid, kus on Sensus Connect IHU teabe- ja meelelahutussüsteem)

Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine Volvoga

Kui soovite jäädavalt Bluetooth-seadme ühenduse Volvoga katkestada, siis järgige allolevaid juhiseid. Kui ühendus on katkestatud, ei kuvata seadet enam saadaolevate seadmete loendis.

Bluetooth-ühenduse kasutamise näpunäited

Kui märkate, et teie auto ja Bluetooth-seadme vaheline ühendus või toimivus pole ootuspärane, võib abi olla järgmistest soovitustest.

Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine Volvoga

Bluetooth-seadme ja Volvo ühenduse saab katkestada. Kui ühendus on katkestatud, ei ole seade enam autoga ühendatud.

Hääljuhtimise kasutamine

Häälvalimise abil saate häälega teatud funktsioone multimeediumisüsteemis, raadios ja Bluetooth®-ühendusega mobiiltelefonis või Volvo navigatsioonisüsteemis käivitada.

Telefoniraamatu ülekandmine Volvosse

Telefoniraamatu saab mobiiltelefonist Volvosse alla laadida. Meetod erineb olenevalt Volvo süsteemist.