Telefoni sidumine

16 Tulemused

Bluetooth®-vabakäekõnede haldamine

Bluetooth®-ühilduvusega telefone saab autoga ühendada ja vabakäetelefonina kasutada. Bluetooth®-vabakäeseadme aktiveerimiseks ja kõnede haldamiseks vaadake allpool esitatud juhiseid.

Telefon ja Bluetooth-ühilduvus

Bluetooth on juhtmeta tehnoloogia, mille abil saab ühendada mitu meediumiseadet. Telefoni ja Volvo Bluetooth süsteemi omavaheliseks ühendamiseks peab telefon autoga ühilduma. Volvo hindab jätkuvalt Bluetooth telefone, et kindlustada nende ühilduvus.

Lülitumine teisele Bluetooth®-seadmele

Kui Volvoga on seotud rohkem kui üks seade, saate hõlpsalt uue seadme ühendada. Järgige allolevaid juhiseid.

Tekstsõnumid

Kui autos on rakendus Sensus Connect, saab süsteem mobiiltelefonist pärinevaid tekstsõnumeid Volvos ette lugeda. Selles lõigus kirjeldatakse, kuidas seda teha.

Bluetooth®-seadme sidumine Volvoga

Bluetooth®-seadme saate ühendada seadme või Volvo kaudu. Selles artiklis selgitatakse, kuidas seadistada ühendus (sidumine) Bluetooth®-seadmest (nt mobiiltelefon või tahvelarvuti) teie Volvoga.

Mobiiltelefoni ühendamine autoga Bluetooth-ühenduse kaudu

Auto vabakäefunktsioonide või muusika juhtmeta voogedastamiseks ühendage mobiiltelefon Bluetooth-ühenduse kaudu. Selles artiklis selgitatakse, kuidas luua mobiiltelefoni ja Volvo vaheline ühendus.

Sensus IAM2.1Bluetoothi profiilid

Sensus IAM2.1 toetab Bluetooth Core'i versiooni 2.0+EDR. Leiate tabelist teavet selle kohta, milliseid Bluetoothi profiile teie auto teabe- ja meelelahutussüsteem toetab. (See artikkel puudutab autosid, kus on Sensus IAM2.1 teabe- ja meelelahutussüsteem.)

Volvo sidumine Bluetooth®-seadmega

Uuendatud 1/21/2020

Volvo sidumine Bluetooth®-seadmega

Bluetooth®-seadme saate ühendada seadme või Volvo kaudu. Selles artiklis selgitatakse, kuidas seadistada ühendus (sidumine) teie Volvo ja Bluetooth®-seadme (nt mobiiltelefon või tahvelarvuti) vahel.

Juhised

Bluetooth®-ühenduse loomiseks vaadake õppevideot või järgige allolevaid juhiseid.

Volvo sidumine Bluetooth®-seadmega

Infotainment-süsteeme on kaks eri versiooni. Vaadake keskkonsoolil olevat tähist , et teha kindlaks, milline versioon on teie autosse paigaldatud. Kui see on olemas, liikuge edasi lõigu Sensus Connect juurde, vastasel juhul vaadake lõiku Sensus.

Sensus Connect

Telefonis. Avage Settings ja kontrollige, kas Bluetooth® on aktiveeritud.

Telefonis. Veenduge, et telefon on leitav.

Keskkonsoolil. Vajutage TEL ja seejärel OK/MENU.

Keskkonsoolil. Keerake nuppu OK/MENU ja valige Search new phone (meediumiseadme jaoks Search new device), seejärel vajutage OK/MENU.

Süsteem asub olemasolevaid telefone otsima.

Keskkonsoolil. Valige loendist seade ja vajutage OK/MENU.

Keskkonsoolil. Valige Connect for phone või Connect for media ja vajutage OK/MENU.

Veenduge, et mobiiltelefonis kuvatakse sama kood, mis ka auto ekraanil. Kui see on nii, kinnitage kood mõlemas kohas.

Telefonis. Võtke vastu või keelduge valikutest, mis on seotud telefoniraamatu ja sõnumitega (kehtib vaid teatud telefonimudelitele).

Telefon/meediumiseade on nüüd Volvoga seotud. Kui see meetod ei toimi, vajutage EXIT ja järgige Bluetooth®-seadme sidumine Volvoga toodud juhiseid või võtke ühendust Volvo müügiesindajaga.

Sensus

Telefonis. Avage Settings ja kontrollige, kas Bluetooth® on aktiveeritud.

Keskkonsoolil. Vajutage TEL või MEDIA, seejärel valige OK/MENU.

Toimingu lõpetamiseks järgige välisseadmes ja auto ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Telefon/meediumiseade on nüüd Volvoga seotud. Kui see meetod ei toimi, vajutage EXIT ja järgige Bluetooth®-seadme sidumine Volvoga toodud juhiseid või võtke ühendust Volvo müügiesindajaga.

P3/P4 - Support site - Center console - TEL/MEDIA
P3/P4 - Support site - Phone view

Kui telefon/meediumiseade on seotud ja valitud, kuvatakse selle nimi Sensus Infotainmenti ekraanil ja seadet saab autost hallata.

Märkus

Seda toimingut tuleb vaid ühe korra teha. Kui Bluetooth® on sisse lülitatud, üritab teie Volvo luua automaatselt seadmega ühenduse, kui see asub süsteemi raadiuses.

Märkus

Kui teie mobiiltelefoni operatsioonisüsteemi parajasti uuendatakse, võib see häirida telefoni ja auto vahelist ühendust. Kui see juhtub, kustutage telefon seotud telefonide loendist (vt Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine Volvoga) ning seejärel korrake selles artiklis kirjeldatud sidumistoimingut.

Teenuse Sensus Connect interaktiivne juhend

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

2014. aasta kuni 2018. aasta mudelid S60, V60 ja XC60Lisatud Sensus Connect..

2015. aasta kuni 2019. aasta mudelid V40, V70, XC70 ja S80Lisatud Sensus Connect..

Mudelite, süsteemide ja teenuste valik võib riigist olenevalt varieeruda.

2020. aasta ja uuemate mudelite kohta vt vastava mudeli online juhendit.


Artikkel on järgneva kohta:

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

2014. aasta kuni 2018. aasta mudelid S60, V60 ja XC60.

2015. aasta kuni 2019. aasta mudelid V40, V70, XC70 ja S80.

Mudelite, süsteemide ja teenuste valik võib riigist olenevalt varieeruda.

2020. aasta ja uuemate mudelite kohta vt vastava mudeli online juhendit.


Kas sellest oli abi?

Sensus ConnectBluetoothi profiilid

Sensus Connect IHU toetab Bluetooth Core'i versiooni 2.1+EDR. Leiate tabelist teavet selle kohta, milliseid Bluetoothi profiile teie auto teabe- ja meelelahutussüsteem toetab. (See artikkel puudutab autosid, kus on Sensus Connect IHU 3.0 - 3.2 teabe- ja meelelahutussüsteem.)

Bluetooth® ja teie Volvo

Bluetooth® on juhtmeta tehnoloogia, mille abil saab ühendada mitu meediumiseadet. Selles artiklis tutvustatakse rakenduse Bluetooth® funktsioone ja eeliseid.

Sensus Connect IHUBluetoothi profiilid

Sensus Connect IHU toetab Bluetooth Core'i versiooni 2.1+EDR. Leiate tabelist teavet selle kohta, milliseid Bluetoothi profiile teie auto teabe- ja meelelahutussüsteem toetab. (See artikkel puudutab autosid, kus on Sensus Connect IHU teabe- ja meelelahutussüsteem)

Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine Volvoga

Kui soovite jäädavalt Bluetooth-seadme ühenduse Volvoga katkestada, siis järgige allolevaid juhiseid. Kui ühendus on katkestatud, ei kuvata seadet enam saadaolevate seadmete loendis.

Bluetooth-ühenduse kasutamise näpunäited

Kui märkate, et teie auto ja Bluetooth-seadme vaheline ühendus või toimivus pole ootuspärane, võib abi olla järgmistest soovitustest.

Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine Volvoga

Bluetooth-seadme ja Volvo ühenduse saab katkestada. Kui ühendus on katkestatud, ei ole seade enam autoga ühendatud.

Hääljuhtimise kasutamine

Häälvalimise abil saate häälega teatud funktsioone multimeediumisüsteemis, raadios ja Bluetooth®-ühendusega mobiiltelefonis või Volvo navigatsioonisüsteemis käivitada.

Telefoniraamatu ülekandmine Volvosse

Telefoniraamatu saab mobiiltelefonist Volvosse alla laadida. Meetod erineb olenevalt Volvo süsteemist.