Hääljuhtimise kasutamine

11 Tulemused

Rakenduse Sensus Navigation hääljuhtimise kasutamine

Kui auto on varustatud rakendusega Sensus Navigation, saate hääljuhtimise abil kasutada häälkäske navigatsioonisüsteemi teatud funktsioonide juhtimiseks.

Auto kliimaseadme hääljuhtimine

Hääljuhtimisega saate seadistada auto erinevaid rakendusi, nagu näiteks salongi kliima seadistusi. Kasutage hääljuhtimist kliimaseadme juhtimiseks, selle abil saate muuta näiteks sisetemperatuuri, istmesoojendust ning ventilaatorite kiirust.

Hääljuhtimise uuendamine

Volvo töötab pidevalt selle nimel, et täiustada teie auto hääljuhtimist. Saate auto hääljuhtimise uuendamiseks vajalikud failid ise alla laadida. Uuendamine toimub kahes etapis, kasutades tühja USB-mäluseadet.

Hääljuhtimise kasutamise parandamine

Hääljuhtimise abil saate juhtida auto funktsioone (nt raadio ja meediumid) või ühendatud mobiiltelefoni. Rakendusega Sensus Navigation varustatud autos saate kasutada ka navigatsioonisüsteemi. Allpool on esitatud paar näpunäidet, mida on hääljuhtimise kasutamisel kasulik silmas pidada.

Rakenduse Sensus Navigation hääljuhtimine: Kasulikud käsud

Järgmised käsud võivad olla abiks, kui soovite juhtida navigatsioonisüsteemi häälkäskudega.

Hääljuhtimise keele seaded

Volvo hääljuhtimissüsteemi jaoks on mitmesugused keeleseaded. Selles artiklis tutvustatakse saadaolevaid keeli ja nende võimalikke seadeid.

Häälvalimise aktiveerimine

Hääljuhtimise abil saate kasutada häälkäske, et juhtida auto funktsioone (nt raadio) või ühendatud mobiiltelefoni. Rakendusega Sensus Navigation varustatud autos saate kasutada ka navigatsioonisüsteemi.

Hääljuhtimise abil telefoni kasutamine

Kui te ühendate enda mobiiltelefoni autoga, on teil võimalik hääljuhtimise abil telefonile erinevaid käske edasi anda.

Tekstsõnumite hääljuhtimine

Hääljuhtimise abil saate autos funktsioone juhtida, nt lasta ühendatud mobiiltelefonist tekstsõnumeid ette lugeda.

Meedia hääljuhtimine

Teil on võimalik hääljuhtimisega enda auto meediaesitajat juhtida. Te saate käivitada taasesitamise erinevatel seadmetelt, käivitada muusika esituse, muuta raadiojaamu jne.

Hääljuhtimise kasutamine

Uuendatud 1/21/2020

Hääljuhtimise kasutamine

Häälvalimise abil saate häälega teatud funktsioone multimeediumisüsteemis, raadios ja Bluetooth®-ühendusega mobiiltelefonis või Volvo navigatsioonisüsteemis käivitada.

Häälvalimine

Hääljuhtimine muudab auto kasutamise mugavamaks ja võimaldab teil keskenduda sõitmisele ning liiklusoludele. Volvo navigatsioonisüsteemiga suhtlemiseks võite kasutada ka häälkäskluseidKehtib autodele, millel on funktsioon Sensus Navigation..

Hääljuhtimist saate kasutada järgmistes keeltes: inglise (UK), inglise (USA), prantsuse, prantsuse (Kanada), itaalia, jaapani, hiina (mandarini), vene, hispaania, hispaania (Ladina-Ameerika), hollandi, rootsi ja saksa.

Hoiatus

Juht vastutab igas olukorras sõiduki ohutu juhtimise ja kõigi liikluses kehtivate reeglite järgimise eest.

Mobiiltelefoniga ühendamine

Enne kui häälkäske saab mobiiltelefoni jaoks kasutada, tuleb mobiiltelefon Bluetooth®- vabakäesüsteemis registreerida ja sellega ühendada. Kui juht annab telefonikäsu ja ükski telefon ei ole süsteemiga ühendatud, teavitab süsteem sellest. Lisa teavet mobiiltelefoni registreerimise ja ühendamise kohta vt Volvo sidumine Bluetooth®-seadmega või Bluetooth®-seadme sidumine Volvoga.

Häälvalimise aktiveerimine

Vajutage roolil olevat häälvalimise nuppu, et süsteem aktiveerida ja häälkäskude dialoogi alustada. Seejärel kuvab süsteem keskkonsooli ekraanile tähtsamad käsud.

P3/P4 - Support site - Voice control buttons on the wheel

Klahvistik roolis.

Kõnetuvastuse süsteemi kasutamisel pidage meeles järgmist:

  • Käskluse andmine – kõnel pärast tooni, tavalise hääle ja kiirusega.
  • Ära räägi sellel ajal, kui süsteem vastab (süsteem ei tuvasta sellel ajal käsklusi).
  • Auto uksed, aknad ja katuseluuk

    Lisavarustus/tarvik.

    peavad olema suletud.
  • Väldi taustamüra tekitamist salongis.

Märkus

Kui juht ei ole kindel, mis käsku kasutada, võib ta öelda ”Abi” (Abi) – vastuseks teatab süsteem mõned käsud, mida saab antud olukorras kasutada.

Hääljuhtimise väljalülitamiseks:

  • öeldes ”Tühista
  • Vajutage nuppu EXIT või muu põhiallika nuppu (nt MEDIA).

Multimeediumisüsteemi funktsioonid

Vaadake õppevideost näiteid multimeediumisüsteemi funktsioonide kohta, mida saab kasutada hääljuhtimise kaudu.

Hääljuhtimise kasutamine

Teenuse Sensus Connect interaktiivne juhend

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

2014. aasta kuni 2018. aasta mudelid S60, V60 ja XC60Lisatud Sensus Connect..

2015. aasta kuni 2019. aasta mudelid V40, V70, XC70 ja S80Lisatud Sensus Connect..

Mudelite, süsteemide ja teenuste valik võib riigist olenevalt varieeruda.

2020. aasta ja uuemate mudelite kohta vt vastava mudeli online juhendit.


Artikkel on järgneva kohta:

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

2014. aasta kuni 2018. aasta mudelid S60, V60 ja XC60.

2015. aasta kuni 2019. aasta mudelid V40, V70, XC70 ja S80.

Mudelite, süsteemide ja teenuste valik võib riigist olenevalt varieeruda.

2020. aasta ja uuemate mudelite kohta vt vastava mudeli online juhendit.


Kas sellest oli abi?