Hääljuhtimise kasutamine

Häälvalimise aktiveerimine

Uuendatud 11/25/2019

Häälvalimise aktiveerimine

Hääljuhtimise abil saate kasutada häälkäske, et juhtida auto funktsioone (nt raadio) või ühendatud mobiiltelefoni. Rakendusega Sensus Navigation varustatud autos saate kasutada ka navigatsioonisüsteemi.

Mis on hääljuhtimine?

Hääljuhtimise süsteem võimaldab teil kontrollida teatud teabe- ja meelelahutus- ning kliimafunktsioone häälkäsklustega. Süsteem võib esitada hääljuhiseid ja kuvada teavet juhiekraanil.

Hääljuhtimine on abivahend, mille abil saab autos kasutada erinevaid käske. Põhimõtteliselt toimib see nagu tavaline rakendus, kuhu tuleb ülesande täitmiseks sisestada kindlas järjestuses teavet, aga klaviatuuri kasutamise asemel saate kasutada häälkäske. Seetõttu on kasulik endale selgeks teha, kuidas ja mis järjestuses tuleb soovitud tulemuse saavutamiseks häälkäske öelda.

Allpoolt leiate autos häälkäskude kasutamise üldiste juhistega tutvustuse. Kui kasutate linke jaotises "Seotud teave", saate lugeda lisateavet selle kohta, kuidas kasutada hääljuhtimist viiel eri juhul: "navigeerimineAuto on varustatud rakendusega Sensus Navigation", "auto kliimaseade", "telefon", "tekstsõnumid" ja "raadio ja meedia".

P5–1507–Speech-overview

Hääljuhtimissüsteem

Märkus

Mitte kõik süsteemi keeled ei toeta hääljuhtimist. Süsteemi keeled, mis seda teevad, on saadaval olevate süsteemi keelte loetelus sümboli abil esile tõstetud. Rohkem teavet selle kohta, milliseid süsteemi keeli toetatakse, leiate Hääljuhtimise keele seaded.

Hääljuhtimise alustamine

Hääljuhtimise aktiveerimine

Märkus

Keskekraani sätted ja menüüd erinevad olenevalt tarkvaraversioonist.

P5–1507–Voice control symbol

Hääljuhtimise süsteemi kaudu käskude kasutamiseks peate süsteemiga "dialoogi" pidama. Dialoogi alustamiseks vajutage lühidalt roolist paremal pool olevat hääljuhtimisnuppu . Pärast nupu vajutamist kuulete piiksu ja juhiekraanil kuvatakse hääljuhtimise sümbol.

See näitab, et süsteem kuulab ja saate nüüd hakata käske ütlema. Kui alustate rääkimist, toimub tuvastamisfunktsiooni koolitamine, et ta mõistaks teie kõnet. Selleks kulub mitu sekundit ja see toimub automaatselt, mis tähendab, et te ei pea alustama häälekoolitust käsitsi.

Hääljuhtimise kasutamine

Kui räägite süsteemiga, siis kõnelege loomuliku kiirusega ja kasutage tavalist hääletooni. Üldiselt kuulab süsteem põhikäsku, millele järgnevad seejärel üksikasjalikumad andmed, mis täpsustavad, mida süsteem tegema peab.

Süsteemi helitugevuse muutmiseks keerake kõnelemise ajal helitugevusnuppu. Hääljuhtimise ajal võite kasutada ka teisi nuppe. Dialoogi pidamisel süsteemiga muud helid siiski vaigistatakse. Seetõttu ei saa ühtki heliga seotud funktsiooni nuppudega käivitada.

Hääljuhtimise tühistamine

Hääljuhtimise peatamiseks kasutage ühte järgmist võimalust.

  • Hoidke hääljuhtimise nuppu all, kuni kuulete kahte piiksu.
  • Vajutage lühidalt hääljuhtimise nuppu ja öelge „Tühista”.

Hääljuhtimine peatub ka siis, kui te dialoogi ajal süsteemile ei vasta. Süsteem palub kolm korda teil vastata ja kui te ei reageeri, siis peatub süsteem automaatselt.

Sihtkoha määramine telefoniraamatu kontaktiloendit kasutades

Kui tahate määrata sihtkohaks telefoniraamatus oleva kontakti aadressi, siis saate selleks kasutada käsku "Go to [kontakt]". Kuid selleks, et aadressi andmebaasist leida, peab aadress olema sisestatud korrektselt ja ilma lühenditeta. Aadresside õigekirja kontrollimiseks HERE andmebaasis, külastage wego.here.com

Hääljuhtimise uuendamine

Teie auto hääljuhtimissüsteemi täiustatakse pidevalt. Uuendusfailid saate ise alla laadida. Lisateavet vt Hääljuhtimise uuendamine.

Üldised käsud

Järgmisi käske saab kasutada alati, olenemata olukorrast.

  • "Repeat" - kordab viimast häälkäsklust.
  • "Cancel" – lõpetab dialoogi.
  • "Help" – käivitab abidialoogi. Süsteem vastab olenevalt olukorrale, taotlusele või näitele.

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 ja S60 Twin Engine 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.


Artikkel on järgneva kohta:

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 ja S60 Twin Engine 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.


Kas sellest oli abi?