Elektriautod

Avasta täiselektriline sõiduelamus.

Täiselektriline Volvo. Meie planeedist inspireeritud, sinu jaks loodud.

Täiselektriline

Oleme pühendunud vastutustundlikule luksusele ning püüame üha rohkem kasutada biopõhiseid ja taaskasutusmaterjale ning minimeerida jäätmete teket.

Sisse ehitatud Google

Täiselektriline Volvo ühendab sisseehitatud Google'iga sujuvalt sinu ja digitaalse elu. Auto saab ka automaatseid üle õhu värskendusi.

Alusta veebitellimust

Volvo elektriauto tellimine on lihtne. Sirvi meie konfiguraatorit, loo oma täiuslik mudel ja alusta veebitellimust.*

* Tellimus vormistatakse lõpuni koos sinu edasimüüjaga vastavalt edasimüüja tingimustele.

Saadaval veebi kaudu
C40 Recharge
Ostu korral alates 48 825 € MSRP
  • Täiselektriline sõiduulatus 448 km*
  • Täielikult nahavaba sisemus

* Arvud põhinevad spetsiifilistes katsetingimustes saadud WLTP andmetel. Reaalsetes tingimustes saavutatav sõiduulatus ja tegelik energiakulu sõltub sõidukäitumisest ning muudest teguritest. Arvud on esialgsed; sõiduki lõplik sertifitseerimine on kinnitamisel.

Saadaval veebi kaudu
XC40 Recharge
  • Täiselektriline sõiduulatus kuni 444 km*
  • Nutikad hoiustamislahendused

* Arvud põhinevad spetsiifilistes katsetingimustes saadud WLTP andmetel. Reaalsetes tingimustes saavutatav sõiduulatus ja tegelik energiakulu sõltuvad sõidukäitumisest ning muudest välisteguritest.

Liisi või osta välja ning naudi meie hoolduspakkumist

Tahame teha Volvo elektriauto omamise lihtsaks. Olenemata sellest, kas valid liisimise või ostmise, sisaldab tellimus meie hoolduspakkumist, mis hõlmab hooldust*, kindlustust** ja garantiid.

Liisimine

Vali

* Teenindust pakutakse vastavalt kindlatele teenusetingimustele – kuluosade nimistu on piiratud ja mõned osad jäävad sealt välja. Lisateavet küsi oma Volvo edasimüüjalt.

** Kui soovid loobuda, teavita sellest oma edasimüüjat enne lepingu allkirjastamist.

Kui suur on XC40 Recharge'i sõiduulatus? Vaata, kuidas linna-, maantee- või kombineeritud sõit seda mõjutavad

Linnasõit 420 km

Linnasõit ja madal keskmine kiirus on elektriautode puhul kõige tõhusam. Kui kasutate külmemal ajal kütteseadet ja lisandub ka muid tegureid, on sõiduulatus aga ligikaudu 210 km.

Kombineeritud sõit 360 km

See on kombinatsioon linna- ja maanteesõidust. Keskmisel kiirusel, madalamatel temperatuuridel ja sõiduki küttesüsteemi kasutamisel on sõiduulatus ligikaudu 200 km.

Maanteesõit 300 km

Maanteel, kus keskmine kiirus on umbes 100 km/h, nõuab suurem tuuletakistus akult lisakulu. Külmema ilma ja veidi kehvemate teeolude korral on sõiduulatus ligikaudu 220 km.

* WLTP-testid on kontrollitud ja standardiseeritud. Ülaltoodud linna, kombineeritud ja maanteede stsenaariumites esitatud sõiduulatuse hinnangud on eksperimentaalsed ja illustratiivsed, et näidata sõidustiili ja temperatuuri võimalikke mõjusid sõiduulatusele. Ülaltoodud vahemikud on saadud Volvo Carsi testimiskeskuse ja reaalsete sõidutestide põhjal ning need ei ole üheselt garanteeritud. Tegelikud tulemused võivad ülaltoodutest erineda. Ülaltoodud rasvases kirjas olevad hinnangud põhinevad täielikult laetud akul ja temperatuuril +23°C. Külma kliimaga seotud andmete puhul on temperatuur hinnanguliselt –7°C.

Aeg laadida? See on lihtne ja mugav nii kodus kui mujal

Planeeri oma marsruut Google Mapsiga

Kasuta Google Mapsi oma teekonna planeerimiseks ja laadimisjaamade leidmiseks ning naudi pingevaba reisi.

Volvo Carsi rakendus

Volvo Carsi rakendusega saad salongi eelsoojendada ja -jahutada. See aitab suurendada sõiduulatust ja tunda reisist veelgi rohkem rõõmu.*

Mugav kodus laadimine

Koduseks laadimiseks on ideaalne minimalistlik ja hõlpsasti kasutatav Volvo seinakast.

* 2022. mudeliaasta XC40 Recharge'il on nelja-aastane digiteenuste paketi tellimus, mis tagab Volvo Carsi rakenduse kasutamise ja täieliku juurdepääsu saadaolevatele rakendustele ja andmetele. Nelja aasta möödumisel hakkavad kehtima uued tingimused.

Avasta täiselektriline elu

Mida soovid teada täiselektrilistest autodest?

Laadimisaeg sõltub kasutatavast laadimisvarustusest ja sinu kodusest laadimispunktist. Majapidamispistikuga tavaline kodune laadimiskaabel on ennekõike abikaabel. Tühja aku 100 sajaprotsendiliseks laadimiseks kulub selle kaabliga olenevalt turust umbes 40–72 tundi, kui laadimiskiirus on umbes 7–14 km tunnis.

Regulaarselt kodus laadimiseks ja oluliselt lühema laadimisaja tagamiseks soovitame kolmefaasilist 11 kW seinakasti. See lahendus võib tagada ligikaudu 7–8-tunnise laadimisaja (tühja aku 100 protsenti täis laadimiseks) või umbes 50–60 km sõiduulatuse tunnise laadimisega.

NB! Laadimisajad võivad olla erinevad ja sõltuvad ka sellistest teguritest nagu välistemperatuur, aku hetketemperatuur, laadimisvarustus, aku seisund ja auto seisund.

Elektri hind on sõltuvalt asukohast erinev, kuid võrreldes bensiini või diisliga võib kulu väiksem olla. Väiksem kütusekulu on ka üks põhjustest, miks minna üle elektrilisele autole. Kulude vähendamiseks saab täiselektrilise Volvo eelseadistada laadimiseks madalamate tariifidega aegadel, näiteks öösel.

Volvo Carsi garantii akule on 8 aastat või 160 000 km (olenevalt sellest, kumb täitub varem) tingimusel, et autot ja akut hooldatakse ja kasutatakse vastavalt Volvo Carsi soovitustele.

Kui aku või akumoodul tuleb välja vahetada, saab seda teha samamoodi nagu muude auto tehniliste osade puhul.

Standardne kodulaadimiskaabel on mõeldud peamiselt majapidamises abikaablina kasutamiseks. Oluliselt kiiremaks ja mugavamaks koduseks laadimiseks soovitame paigaldada kolmefaasilise 11 kW seinakasti.

NB! Laadimisseadmete saadavus võib olenevalt turust erineda.

Kiireimat laadimisvõimalust pakuvad teele jäävad alalisvoolu (DC) kiirlaadimisjaamad. Võimalikult kiiresti laadimiseks soovitame laadimist piirata kuni 80–protsendilise laetustasemeni. Sellega hoiad laadimisajad lühikesed, kuna kõige kauem võtab aega viimase 20 protsendi laadimine.

Riikides, kus Google Maps hõlmab laadimisjaamu, leiad avalikud laadimisjaamad otse kaardilt auto keskekraanilt või nutitelefoni rakenduse kaudu. Samast saad ka valida eelistatud laadimisjaamad ja võtta vastu juhiseid.

Aku tähendab 500 kg lisaraskust. Sellega tuleb kokkupõrkeohu korral arvestada nii autos viibijaid kui ka teisi sõidukeid silmas pidades. Aku vajab ka eraldi kaitset, mis takistab kahjulike lekete tekkimist kokkupõrke järel. Mitmesuguseid uuenduslikke ohutuslahendusi kasutades on meie ohutusinsenerid kavandanud Volvo autod sellistele ohuolukordadele vastavaks.

Elektrimootorid on kogu kasutusajaks pitseeritud ja hooldusvabad. Seega vajab täiselektriline Volvo võrreldes sisepõlemismootoriga autoga palju vähem hooldust, mistõttu on kasutuskulud madalamad.

Sõiduki kogu eluiga arvestades on täiselektrilise sõiduki (BEV) süsinikujalajälg väiksem kui tavapärase sisepõlemismootoriga sõiduki (ICE) oma. Siiski sõltub see, et täiselektriline sõiduk tekitaks sisepõlemismootoriga sõidukist vähem süsihappegaasi paljuski sellest, kuidas sõidukit käitav elektrienergia luuakse. Kui laadid oma BEV-sõidukit taastuvallikatest toodetud elektrienergiaga, jõuad sellesse punkti väiksema vahemaaga kui fossiilkütustest toodetud elektri kasutamise puhul. Soovitame võimaluse korral laadida täiselektrilist sõidukit taastuvallikatest saadud elektrienergiaga.

Oleme otsustanud tagada meie elektriliste sõidukite süsinikdioksiidimõju puudutava osa täieliku läbipaistvuse. XC40 Recharge'i eluringi analüüs (LCA) on juba saadaval ja C40 Recharge'i eluringi analüüs lisandub veidi hiljem.

Volvo Cars on otsustanud tagada tarneahela täieliku jälgitavuse. Nii saavad meie kliendid oma elektriliste Volvodega sõites kindlad olla, et akude toormaterjal on hangitud vastutustundlikult. Koobalti tarneahela jälgitavust on oluliselt parandanud plokiahelatehnoloogia juurutamine. Plokiahelatehnoloogia koos kaevanduskohtade kontrollimise, GPS-jälgimise, sisenemise ja väljumise registreerimise, kontrollitud logistikateenuse pakkujate kasutamise, näotuvastussüsteemi, ID-kontrolli ja ajajälgimisega aitab oluliselt paremini jälgida materjali teekonda kaevandusest autotehasesse.

Volvo Cars teeb tarnijatega tihedat koostööd, et suurendada meie toodete ja teenuste jätkusuutlikkust, sealhulgas vastutustundlik tarneahelate kindlustamine ning ressursside tõhus kasutamine. Oleme pühendunud mineraalide ja metallide vastutustundlikule hankimisele ning toetume täielikult konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevatele OECD suunistele. Seoses sellega nõuame, et meie akutarnijad toetaksid meie püüdlust tagada koobalti tarneahela täielik läbipaistvus ja töötaksid täieliku jälgitavuse saavutamise nimel.

Jätkusuutlik tegutsemisviis on meie jaoks tarnijate hindamisel ja valimisel võtmetähtsusega. Jälgime olemasolevate tarnijate tegevust ja võtame arvesse kolmandate osapoolte auditeid. Samuti esitame oma akutarnijatele nõude minimeerida süsinikdioksiidiheitmete tekitamist tootmisprotsessides, sealhulgas taastuvenergia kasutamise kaudu. Kõik meie tarnijad peavad nõustuma Volvo Carsi äripartnerite tegevusjuhendi põhimõtete järgimisega, mis hõlmab inimõiguste, sealhulgas töötajate õiguste austamist.