Sähköautoilu jakaa mielipiteitä

Osana uutta Recharge-vastuullisuusstrategiaansa Volvo Car Finland teetti kansalaiskyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten asenteita sähköautoilua kohtaan. 

 

Kyselystä selviää, että täyssähköauto jakaa suomalaisten mielipiteitä ja että asenteissa on suuria eroja eri ikäpolvien välillä. 18–24-vuotiaista lähes 60 prosenttia voisi kuvitella hankkivansa sähköauton mutta 55–64-vuotiaista vain 32 prosenttia olisivat valmiita hankkimaan sellaisen. Suomalaisilla on myös hyvin erilaiset käsitykset täyssähköautoilun käyttökustannuksista ja mahdollisista taloudellisista säästöistä, jotka sähkö edullisena energialähteenä voisi mahdollistaa. Nuoremmat ikäluokat ovat vanhempia ikäluokkia vakuuttuneimpia siitä, että täyssähköautoiluun siirtyminen poikii säästöjä autoilun kustannuksiin.

 

Tutkimustulokset kertovat nuorten avoimesta asenteesta uutta teknologiaa kohtaan kestävän tulevaisuuden hyväksi ja omistajuuden asennemuutoksesta. Nuoremmissa ikäpolvissa esimerkiksi erilaiset yksityisleasingtyyppiset ratkaisut on otettu paremmin vastaan. Toisaalta vanhempien ikäluokkien ennakkoluulot sähköautoja kohtaan ovat ymmärrettävissä polttomoottorin ja erilaisen ostokäyttäytymisen pitkän historian vuoksi.

 

Volvon menestys Suomen suosituimpana ladattavana autona osoittaa, että täysin sähköiseen malliin siirtyminen on luonnollinen seuraava askel.

 

Kyselyyn osallistui 1 000 vastaajaa Bilendi Oy:n M3-verkkopaneelissa. 

1/4

Sähköllä säästöä
Ajokustannukset sähköautolla ovat noin neljänneksen perinteisen bensiinikäyttöisen auton ajokustannuksista. Tähän vaikuttaa muun muassa latauspaikka. Suurin osa ladattavien autojen käyttäjistä lataa autoaan kotona tai työpaikalla sekä jonkin verran julkisissa latauspisteissä. Mikäli ilmaisia julkisia sähköauton latauspisteitä ei ole saatavilla, koti­lataaminen tulee yleensä halvimmaksi.