Ympäristö

Ilmastoneutraali moottoritehdas

Volvon moottoritehdas Ruotsin Skövdessä siirtyi vuoden 2018 alusta käyttämään uusiutuvaa lämmitystä. Yhtiön ensimmäinen ilmastoneutraali tuotantolaitos on sellaisena yksi harvoista autotehtaista Euroopassa.

 

Skövdessä toteutettu lämmitysmuutos on Volvolle merkittävä etappi kohti tavoitetta saavuttaa maailmanlaajuisesti ilmastoneutraali tuotanto vuoteen 2025 mennessä. Volvon tuotanto- ja logistiikkajohtaja Javier Varelan mukaan energiatehokkuuden parantaminen on Volvolla aina etusijalla, ja siksi pyritään käyttämään uusiutuvia energianlähteitä. 

– Skövden tehtaan saavutus on merkittävä tekijä laajemmassa pyrkimyksessämme minimoida ympäristöllinen jalanjälkemme. Olemme tyytyväisiä voidessamme johtaa autoteollisuutta kohti ilmastoneutraalia tuotantoa.

Volvon ja paikallisen toimittajan välinen uusi sopimus varmistaa, että kaikki Skövden tehtaalle tuotettava lämmitys on lähtöisin jätteenpoltosta, biomassasta ja kierrätetyistä biopolttoaineista. Skövden tehtaan sähkö on – yhtiön muiden eurooppalaisten tehtaiden tapaan – ollut peräisin uusiutuvista lähteistä jo vuodesta 2008 lähtien. Volvon kestävän kehityksen johtaja Stuart Templar huomauttaa, että yhtiön suunnitelmissa on sähköistää koko uusi Volvo -mallisto vuodesta 2019 alkaen. 

– Ilmastoneutraali tuotanto vähentää merkittävästi hiilijalanjälkeämme ja tukee kansainvälistä taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Volvo etsiikin koko ajan innovatiivisia keinoja saavuttaa vuoden 2025 tavoite. Esimerkiksi vuonna 2016 Gentin tehdas Belgiassa otti käyttöön alueellisen lämmitysjärjestelmän, joka vähensi hiilipäästöjä 40 prosenttia, mikä vastasi 15 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa.

 

Katso video