Teknologia

Lisää latauspaikkoja

Sähköautojen kokonaismäärä on Suomessa jo riittävä latausinfrastruktuurin kasvattamiseen, toteaa Liikennevirta Oy:n varatoimitusjohtaja Elias Pöyry.  

teksti Jaakko Liikanen

 

Autoalan Tiedotuskeskus selvitti yhteistyössä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa syksyllä 2019 laajalla kyselytutkimuksella sähköautojen ajo- ja lataustapoja. 

Tutkimuksessa todetaan, että ladattavien autojen määrä on kääntynyt kasvuun ja sähköautojen määrän on lähivuosina ennakoitu kasvavan nopeasti. Myös sähköautojen latausverkko ja erilaiset lataamiseen liittyvät palvelut kehittyvät ladattavien autojen määrän kasvaessa. Latausinfrastruktuurin puuttumisen on arvioitu olevan yksi tärkeimmistä sähköautojen kysyntää rajoittavista tekijöistä.
 
Ladattavien autojen käyttäjien toiveet latausinfran kehittämiseen kohdistuivat yleisimmin maksujärjestelmien kehittämiseen, julkisen latauspisteverkon laajentamiseen erityisesti päätieverkon varrella, latauksen hinnoitteluun ja kotilatausmahdollisuuksien parantamiseen. 

Täyssähköauton käyttäjien ensisijainen toive on pika-latausasemien rakentaminen siten, että myös pitkiä matkoja olisi vaivatonta tehdä sähköautolla.

Ladattavien autojen käyttäjätutkimus on tuttu myös Liikennevirta Oy:n varatoimitusjohtaja Elias Pöyrylle. Hänen mukaansa sähköautojen kokonaismäärä on Suomessa jo riittävä latausinfrastruktuurin kasvattamiseen. 

Näin muna vai kana -filosofoinnin siitä, onko ensin auto vai latausjärjestelmä, voi hänestä hyvin lopettaa.

– Kriittinen massa on saavutettu, sillä Suomessa on jo noin 30 000 ladattavaa henkilöautoa, täyssähköisiä on määrästä noin 8 000. Latauspaikkojen lisääminen on jo taloudellisesti järkevää.

Liikennevirta on sähköautojen latauksen markkinajohtaja Suomessa maan suurimmalla julkisella latausverkostollaan. Yhtiön pääomistajia ovat Helen ja saksalainen energiayhtiö E.ON. Tänä vuonna yhtiö aikoo avata 20 suurtehoista pikalatausasemaa. 

Lataus 150 kilowatin teholla laskee huomattavasti latausaikoja. Julkinen latausverkosto alkaa Pöyryn mukaan pian olla kohtuullisella tasolla, mutta suurimmat haasteet ovat yksityispuolella. 

Sähköautokiinnostuksen kasvattaminen onnistuu parhaiten kehittämällä työsuhdeautoilulle uusia malleja ja tarjoamalla latausmahdollisuuksia erityisesti työpaikoilla. 

– Työsuhdeautoilussa kannattaisi panostaa täyssähköautoihin, vaikka ne hieman kalliita vielä ovatkin, Pöyry sanoo ja huomauttaa hybridimalleilla autoetuun liittyvästä valuviasta:  

– Pahin vihollinen on vapaa autoetu, joka ohjaa käyttämään polttomoottoria. Myös työpaikkojen pitäisi ryhtyä järjestämään latauspisteitä. 

– Omakotitaloissa kotilatauksen järjestäminen on helppoa, eikä kovin kallistakaan. Kiinteän 11-kilowattisen (3 x 16 A) latauslaitteiston hinnat asennettuina ovat alkaen noin 1 000 euroa.

Kyselytutkimuksesta kävi ilmi, että noin 60 prosentilla täyssähköautotalouksissa asuvista on sähköauton lisäksi toinen auto, tyypillisimmin bensiinikäyttöinen. 

Ladattavien hybridien talouksissa asuvista yli puolella on taloudessaan toinen auto. Tulosten perusteella sähköauton hankinnan polku etenee täyssähköautoa hankkivilla useammin siten, että kotitaloudessa on jo aiemmin kokemuksia ladattavista autoista. 

Noin kaksi kolmasosaa ladattavien autojen haltijoista asuu omakotitalossa, jossa auton lataaminen on yleensä toteutettavissa ilman suuria lisäkustannuksia. Kotilatausmahdollisuus rajaa jyrkästi sähköauton hankintaa – noin 90 prosenttia sähköauton hankkineista arvioi kotilatausmahdollisuuden tärkeäksi käyttövoiman valintakriteeriksi. Asunto-osakeyhtiöt ovat haasteellisempia, sillä laki ei ohjaa latausjärjestelmien hankintaan. 

– Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn jo olemassa oleva tuki taloyhtiöille latausjärjestelmien hankkimiseksi auttanee tilannetta jatkossa, Pöyry pohtii. 

Työpaikoilla latausmahdollisuuksia olisi sen sijaan varsin helppoa järjestää, sillä kyseessä ovat usein hyvin hallinnoidut kiinteistöt, joissa on myös paljon parkkitilaa. Autoalan Tiedotuskeskuksen tutkimuksen mukaan lähes 85 prosenttia ladattavien hybridien haltijoista lataa autoaan kotona vähintään kolmesti viikossa. Päivittäin autoaan lataavien osuus on yli 70 prosenttia. 

Täyssähköautoja ladataan harvemmin kuin ladattavia hybridejä, sillä täyssähköautojen akkujen toimintamatka riittää useimmiten monen päivän ajomatkoihin. Lähes kolmannes ladattavien hybridien haltijoista ja noin viidennes täyssähköauton haltijoista lataa autoaan päivittäin tai lähes päivittäin työpaikalla. 

Suurimmalle osalle ladattavien autojen haltijoista kotilataus ja auton lataaminen työpaikalla riittää pääosin päivittäisiin ajomatkoihin. Lataaminen kaupan toimipaikoissa on melko satunnaista. Julkisten pysäköintilaitosten ja huoltoasemien latauspisteitä käytetään vielä toistaiseksi harvoin. 

Elias Pöyry on ajanut täyssähköautolla lähes kuusi vuotta. 

– Meillä on sekä polttomoottori- että sähköauto. Viimeisenä töihinsä lähtevä ajaa aina polttomoottoriautolla. Sähköauto häipyy aina ensimmäisenä, Pöyry naurahtaa.  

Hänen sähköautoiluvuosinaan on tapahtunut paljon kehitystä. 

– Alkuun tunsin jokaisen täyssähköautoilijan, mutta en enää.

Pöyry oli panelistina Volvon helmikuisessa tapahtumassa, jossa esiteltiin yhtiön ensimmäistä XC40 Recharge -täyssähköautoa. Sellaisia tulee loppuvuoden kuluessa Suomeenkin noin 700 kappaletta. Pöyryn mielestä Volvon sähköistämisstrategia on selkeä.  

– He uskaltavat ottaa heti tavoitteekseen täyssähköistyksen, eikä hybrideillä pelata turhaan aikaa. Strategia on johdonmukainen.

 

1/4

Kokemuksen ääniä

Myös Volvo toteutti oman nettikyselynsä lataushybrideistä ja sähköautoista alkuvuonna 2020. Kyselyyn vastanneista lähes 59 prosenttia harkitsee ladattavaa autoa ja 42,5 prosenttia täyssähköautoa. 

Volvo -lataushybridien käyttökokemuksista mainittiin muun muassa seuraavaa:

”Kokonaisuudessaan varsin stabiili auto. Sähkömoottorin ja polttomoottorin toiminta on varsin huomaamatonta. Kaupunkiajossa pärjää hyvin pelkällä sähköllä.”

“Alun ongelmien jälkeen viat ovat nyt hävinneet. Hiljainen, vähäkulutuksinen.”

“Toimii loistavasti. Ei huomaa milloin ajaa sähköllä, milloin polttoaineella.”

”Hybridijärjestelmän toiminta, suorituskyky.”


Autoalan Tiedotuskeskuksen Sähköautojen käyttö- ja lataustavat -tutkimus toteutettiin posti- ja nettikyselynä loppuvuodesta 2019. Otokseen oli poimittu sattumanvaraisesti 5 000 sähköautoilevaa henkilöä. Kokonaisvastausprosentti oli 44. Vastanneista 447 oli täyssähköauton ja 1 837 lataushybridin haltijaa. 

Lisää tietoa kyselytutkimuksesta: aut.fi