Ympäristö

Omtanke – oodi pysähtymiselle

Ihmiskeskeisenä yhtiönä rakennamme brändiä ihmisille, jotka välittävät toisistaan sekä maailmasta, jossa elämme.

Teksti Mia Pelttari

 

Toimintamme rakentuu kestävien ratkaisujen ympärille. Sitoutumisemme kestävään kehitykseen lähtee pysähtymisestä asian äärelle, kuuntelemisesta ja ajatuksen uudelleen jäsentelystä. Näin voimme huomioida toimintaamme myös autojemme ulkopuolella sekä yhteiskunnassa. Ideologiamme kannustaa meidät ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta ennen päätöksien tekoa, jotka vaikuttavat maailmaan ja ihmisten elämään.

Voisimme puhua välittämisestä ja harkitsemisesta, mutta tärkeintä on pysähtyä. Omtanke tiivistää tapamme suojella sitä, mikä on sinulle tärkeintä. Omtanke on nimi kestävän kehityksemme sitoumuksista.

Olemme käynnistäneet yhden autoteollisuuden kunnianhimoisimmista hankkeista, jonka tarkoituksena on vähentää autokohtaista hiilijalanjälkeä 40 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Tämä on ensimmäinen merkittävä askel eteenpäin tavoitteessamme tulla ilmastoneutraaliksi yhtiöksi vuoteen 2040 mennessä.

Suunnitelmamme esittelee konkreettisia toimia, jotka ovat yhteneväisiä Pariisin kansainvälisen ilmastosopimuksen (2015) kanssa. Sopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen esiteollisiin tasoihin verrattuna. Suunnitelmamme käsittävät muutakin kuin pakokaasupäästöjen eliminointia sähköistämisen kautta. Ne kattavat myös hiilipäästöt tuotantoverkostossamme ja toimitusketjussamme sekä kierrätyksen ja materiaalien uudelleenkäytön.

Lyhyemmällä aikavälillä ennen vuoden 2040 tavoitetta otamme käyttöön kunnianhimoisia välittömiä toimenpiteitä pyrkimyksissämme vähentää yhtiön autokohtaista CO2-jalanjälkeä 40 prosentilla vuosien 2018 ja 2025 välisenä aikana. Pyrimme tuolloin myös saamaan kansainvälisestä tuotantoverkostostamme ilmastoneutraalin.

Ideologiamme ja elämäntapamme näkee ja kokee maailman toisin. Etsimme jatkuvasti uusia näkökulmia. Keskitymme asioihin, joilla on merkitystä ja haluamme auttaa ihmisiä keskittymään niiden parantamiseen. Kestävän ja paremman maailman puolesta meille kaikille.

Omtanke.
Tervetuloa kokemaan.